Verzoek om verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens

Privacy is een groot goed in Nederland. Het is dan ook niet zo dat iedereen zo maar uw gegevens bij de gemeente mag opvragen.

Bepaalde overheidsinstantie zoals de belastingdienst en de sociale verzekeringsbank mogen altijd gegevens opvragen bij de gemeente. Ook andere niet-commerciële instanties kunnen uw gegevens opvragen. Wilt u dat niet, dan kunt u verzoeken om  verstrekkingsbeperking van uw gegevens uit de Basisregistratie personen (BRP).

Hoe indienen?

Als u staat u ingeschreven in de gemeente Assen kunt u een verzoek tot verstrekkingsbeperking indienen bij de balie in het stadhuis. U kunt dit op de volgende manieren doen:

  • Digitaal, via uw DigiD
  • Persoonlijk aan de balie (met uw legitimatiebewijs) 
  • Schriftelijk naar onderstaand adres: gemeente Assen/eenheid klant, team Burgerzaken en Subsidies/ postbus 30018/9400 RA Assen

Het gemeentebestuur is verplicht om dit verzoek binnen vier weken in te willigen en kan géén aanvullende eisen stellen.

Heeft u vragen?

Neem dan contact opnemen met het team Burgerzaken en Subsidies, telefoon 14 0592.