Vijf nieuwe Nederlanders

Vorige week kregen vijf inwoners van Assen het Nederlanderschap.

De nieuwkomers kwamen uit vijf verschillende landen: Marokko, Soedan, Somalië, China en Indonesië.

Burgemeester Out poseert met de 5 nieuwe Nederlanders

Vorige week was het zover. In de raadzaal kreeg de 23-jarige Assenaar Tarik Achmed Mohammed samen met nog vier anderen de Nederlandse nationaliteit. Tarik ontvluchtte zes jaar geleden de Sudanese hoofdstad Dafur – oorlogsgebied – en kreeg in het AZC Zweeloo relatief snel een verblijfsvergunning voor vijf jaar. En wat doe je dan als je na drie maanden, in theorie het asielzoekerscentrum alweer kan verlaten? Naar school gaan, Nederlands leren, je inschrijven voor een huis en je de Nederlandse gewoontes zo goed en zo kwaad eigen maken: inburgeren.

Tarik ging naar het Alfa College in Groningen waar hij wilde leren voor verzorgende: drie dagen per week werken en twee dagen daarvan naar school. “Mooi werk, heel mooi werk.” Hij hielp zeven maanden in de keuken van een verzorgingstehuis, bracht het eten rond en hielp de bewoners. In 2014 rondde hij verzorgende niveau 1 af en behaalde ook het Nederlands diploma NT2. Op naar verzorgende niveau 2! Maar helaas. Tariks Nederlands was daar niet goed genoeg voor. Hij probeerde
nog een meer commerciële richting waarbij hij werkte in een winkel. Maar daar lag zijn hart niet. Nu brengt hij folders rond, reclame materiaal, drie dagen in de week. “Ik heb een eigen bedrijf”, zegt hij trots. En wie weet komt hij nog wel eens als verzorgende te werken.