Voorzitter van de Raad voor Cliëntenparticipatie: iets voor u?

De Raad voor Cliëntenparticipatie Assen (RCPA) is op zoek naar een inspirerende voorzitter m/v

De RCPA is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Assen op het gebied van zorg, welzijn, werk en inkomen. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B en W met als doel het beleid en de dienstverlening te verbeteren. Zij doen dat vanuit het perspectief van hun achterban, de cliënten.

PDFVacature voorzitter RCPA (206kB).pdf