Waar wordt gewerkt in februari?

Overcingeltunnel en Vredeveldsetunnel

Na de kerstvakantie was de vloer van de autotunnel zo goed uitgehard dat de aannemer het tijdelijke stempelraam (de grote stalen buizen) kon verwijderen kon. Het bouwverkeer kan nu het open deel van de tunnel in rijden.

Op dit moment graaft BAM Infra het gesloten deel van de autotunnel uit en plaatst ze de natuurstenen rand van de tunnelwand. Ook is de aannemer gestart met de vernieuwing van het riool en het wegdek in de oude Stationsstraat (het deel wat vorig jaar nog niet vernieuwd is). Daarnaast is het afvlakken van de helling van de Vredeveldtunnel begonnen. De komende weken graaft BAM Infra de autotunnel verder uit en krijgen we een steeds beter beeld van hoe de tunnel er straks uit gaat zien. Ondertussen wordt ook de bouw van het tweede deel van de tunnel volop voorbereid.
 

Groningerbrug en omgeving

Aannemerscombinatie Roelofs/J.C. Krans is druk bezig met de aanleg van de nieuwe Groningerbrug. Als het weer meewerkt, kan de aannemer begin 2017 de eerste brugdelen plaatsen.

Van 6 februari tot eind maart wordt het laatste deel van Kanaal ZZ en een deel van de Oude Molenstraat opgeknapt. Tijdens de werkzaamhedenheden is de Oude Molenstraat gestremd voor verkeer. Het verkeer kan via Korenmolen en Zaagmolen de Oude Molenstraat bereiken.