Waar wordt gewerkt in maart?

Overcingeltunnel en Vredeveldsetunnel

BAM Infra heeft de tunnel helemaal uitgegraven en het dek is aangevuld met zand. In de tunnel brengt de aannemer de komende weken nog een waterkelder aan. Verder is de tijdelijke wand in de Vredeveldsetunnel aan de westkant verwijderd en wordt het dek van perron 1 gemaakt. Ook het dek van de fetsenkelder wordt zichtbaar. Op het dek wordt straks het nieuwe station
gebouwd. Daarnaast wordt hard gewerkt aan de bestrating en het aanbrengen van de boomplantgaten.

Ook aan de oostkant van het station vordert het werk gestaag. Het oude dek van de Vredeveldsetunnel is gesloopt en wordt de komende periode weer nieuw – en minder steil - opgebouwd. Verder bereidt Strukton hier in opdracht van ProRail de omvangrijke werkzaamheden voor die van 15 tot en met 30 april plaatsvinden. Daarbij passen zij onder andere de sporenlayout aan, schuiven ze de ruwbouw van de perrontunnel onder de perrons en bouwen ze perron 1 en het middenperron af.

Groningerbrug en omgeving

De Groningerbrug wordt nu echt zichtbaar. De ondergrondse funderingen zijn klaar en de montage van de brug is begonnen. Het zware brugdek, de balansen en hangstangen worden 8, 9 en 10 maart gemonteerd. Op 8 maart ’s avonds staat het zware transport van het brugdek gepland. Dit transport door Assen gaat onder begeleiding van verkeersregelaars.

De laatste fase van de herinrichting van Kanaal ZZ en de Oude Molenstraat is op dit moment in volle gang. De verwachting is dat Kanaal ZZ in de loop van april/mei weer opengaat voor het doorgaande verkeer. Daarmee is de metamorfose, inclusief de nieuwe fetsstroken, helemaal afgerond. De planning wordt nauwkeurig afgestemd op de overige Florijn As-projecten.