Wat wilt u de rekenkamercommissie laten onderzoeken in 2017?

Haalt de gemeente Assen de doelen die ze heeft gesteld? En wordt het geld dat de gemeente krijgt op een goede manier besteed?

Twee belangrijke vragen die de rekenkamercommissie Assen onderzoekt. De rekenkamercommissie krijgt van diverse kanten voorstellen om onderzoek te doen. Van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en van inwoners.
De gemeenteraad heeft de rekenkamercommissie ingesteld om beter te kunnen controleren of het beleid wordt uitgevoerd zoals afgesproken. De rekenkamercommissie kijkt wat de maatschappelijke effecten zijn van beleid en of het geld op
een effciënte wijze daarvoor is ingezet.

Heeft u een onderwerp?

Heeft u als inwoner een onderwerp waarvan u vindt dat het eens goed moet worden uitgezocht? Dan kunt u een mail sturen naar de rekenkamercommissie. Geef daarin aan welk onderwerp volgens u onderzocht moet worden en waarom dit belangrijk
is. De Rekenkamercommissie verzamelt alle onderwerpen en doet een vooronderzoek. De Rekenkamercommissie kiest daarna zelf de onderwerpen, bereidt het onderzoek voor en laat het uitvoeren. De gemeenteraad bespreekt de uitkomsten van de onderzoeken en kan daarna het college van burgemeester en wethouders vragen om het beleid bij te stellen en/of verbeteringen door te voeren.

Onderzoeksonderwerp

Uw onderzoeksonderwerp kunt u mailen aan: rekenkamercommissie@assen.nl. Meer informatie kunt u krijgen bij de secretaris mevrouw C. Bus (0592-366559) of kijk op gemeenteraad.assen.nl