We gaan de grote waternavel bestrijden

Geef door waar deze zit!

De gemeente gaat binnenkort de grote waternavel verwijderen om daarmee vijvers, kanalen en sloten open te houden. Tijdens het groeiseizoen controleren wij deze watergangen minstens een keer per maand op waternavel.

Grote waternavel

De exotische waterplant komt op steeds meer plekken voor. Via vijvers en aquaria is de plant in de natuur terechtgekomen. De bladeren lijken veel op die van de inheemse waternavel, maar zijn veel groter. De grote waternavel verdringt de inheemse
waterflora en veroorzaakt problemen in de waterdoorvoer van schouwsloten, sluizen en stuwen. Bij de juiste watertemperatuur groeit de plant razendsnel.


Wet- en regelgeving

Grote waternavel staat op de Unielijst van invasieve exoten. De gemeente heeft de plicht om in de natuur aanwezige populaties grote waternavel op te sporen en te verwijderen. Of, als dat niet lukt, de verspreiding en de schade ervan zoveel
mogelijk te voorkomen. Voor de grote waternavel geldt al jarenlang een bezits- en handelsverbod in Nederland.


Flora en fauna ontzien

Wij handelen met de nodige voorzorg volgens de Wet Natuurbescherming. Dit om broedende vogels, paaiende vissen en amfibieën die eitjes afzetten zo min mogelijk te verstoren en beschermde plantensoorten te ontzien.

Voordat we de werkzaamheden starten, kijken we of er broedende vogels aanwezig zijn. De grote waternavel wordt handmatig door de aannemer verwijderd vanaf de kant en vanuit een boot.

Waternavel melden

Wij willen graag weten waar de grote waternavel voorkomt. U kunt een groeiplek doorgeven via 14 0592 of per e-mail via info@assen.nl.

Waternavel plant