Wij zijn klaar voor de winter, u ook?

De strooiwagens staan weer klaar om uit te rukken en er is voldoende zout op voorraad!

14 strooiwagens, zo’n 450 ton voorraad zout en 34 medewerkers kunnen ingezet worden tegen de gladheid. Afgelopen week zijn de gladheidsbestrijders van de gemeente al op pad geweest.

Strooiroutes

Als het gaat sneeuwen of vriezen worden de belangrijkste doorgaande hoofdwegen, secundaire wegen en fi etspaden gestrooid. De strooiroutes kunt u vinden op www.assen.nl/producten/gladheidsbestrijding  

Meehelpen?

De gemeente verzorgt de gladheidsbestrijding van 650 km aan wegen en fietspaden. U kunt u natuurlijk ook voorbereiden op gladheid. Probeer op de hoogte te blijven van de weersverwachtingen en pas uw reisen rijgedrag hierop aan. U kunt ook
voorzorgsmaatregelen treffen door bijvoorbeeld strooizout in te slaan en mee te helpen om stoepen sneeuwen gladvrij te maken en te houden. Samen houden we de gemeente Assen begaanbaar in de winter!

Strooiwagen