Wijziging kwijtschelding gemeentelijke belastingen Kloosterveen

Met ingang van dit jaar kunnen inwoners van de wijk Kloosterveen, kwijtschelding van de gemeentelijke belasting aanvragen bij GBLT; het Gemeenschappelijke Belastingkantoor Lococensus-Tricijn.

GBLT beoordeelt of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van de volledige kosten of een gedeelte van de kosten.

Aanslag binnenkort in de bus

Binnenkort ontvangen alle inwoners de aanslag van het waterschap. Hierin staat vermeld hoe u kwijtschelding kunt aanvragen. Inwoners van Kloosterveen ontvangen een brief van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Alle andere inwoners van Assen ontvangen een brief van het Noordelijk Belastingkantoor (voorheen Hefpunt).