Assen naar 2030

Assen ondergaat de komende twintig jaar grote veranderingen. De stad groeit naar 80.000 inwoners in 2030. Wanneer we meer inwoners krijgen, komt er meer druk op de beschikbare ruimte.

Er moeten meer woningen komen en meer ruimte voor bedrijven. Ook zijn er aanpassingen nodig om de grotere stroom verkeer goed te reguleren. We zullen maatregelen moeten nemen om het groen en de natuur in de stad te behouden. En er moeten meer mogelijkheden komen voor recreatie. Een stevige uitdaging voor de gemeente en haar maatschappelijke partners!

Assen ontwikkelt zich met name binnen de grenzen van de bestaande stad. Er komt een nieuwe woonwijk rond de Havenkade. We gaan de belangrijkste verkeersader aanpakken. Het stationsplein moet een aantrekkelijke entree worden van de binnenstad. Aan de zuidkant van de stad komt ruimte voor nieuwe bedrijven en een NS station.

De groei mag niet ten koste gaan van het karakter van de stad. Assen moet een stad blijven waar mensen zich prettig en veilig voelen. Waar iedereen meedoet en oog heeft voor elkaar.