Woonplan en Prestatieafspraken

Als gevolg van de gewijzigde marktomstandigheden, nieuwe bevolkingsprognoses, nieuwe regionale afspraken en gewijzigd rijksbeleid is actualisatie van het gemeentelijk woonplan noodzakelijk. De actualisatie vindt plaats op basis van recente bevolkingsprognoses en actueel inzicht in de woonwensen. Daarvoor is eind 2014 -  begin 2015 een woningmarktonderzoek uitgevoerd. De actualisatie van het woonplan wordt in het tweede en derde kwartaal van 2015 uitgevoerd.
Na vaststelling van het nieuwe woonbeleid worden opnieuw prestatieafspraken met de woningcorporaties gemaakt.