Subsidieregeling Bos en natuurterreinen gemeente Assen en Duurzaamheidscentrum Assen

Het college van B&W heeft op 17 juli jl. de Subsidieregeling Bos en natuurterreinen gemeente Assen en Duurzaamheidscentrum Assen vastgesteld. Het college stelt hiermee, onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de raad, jaarlijks € 136.000,- (geïndexeerd) beschikbaar voor regie, beheer en onderhoud van natuurterreinen binnen de gemeente Assen en de programmering van het Duurzaamheidscentrum in Assen. Deze subsidie geldt voor de periode 2019-2022,  voor 4 achtereenvolgende jaren. Geïnteresseerden kunnen de regeling, de exacte voorwaarden en de termijnen voor indiening van een aanvraag inzien via onderstaande documenten:

PDFSubsidieregeling Bos en Natuur DCA 17072018 (359kB).pdf

PDFOverzicht bossen en natuurterreinen regie1 (3,5MB).pdf