Wijziging Agenda Algemene Commissie bezwaarschriften van 17-10-2017

Wijziging

Het bezwaarschrift van, van de Woude advocaten, de heer M. Vermaat namens de heer O.H. de Boer om 16.45 uur tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 28 juni 2017 , inzake het niet in aanmerking komen voor beschermd wonen op grond van de Wmo wordt verplaats naar een andere datum.

Het bezwaarschrift van de familie Beute en gemachtigden tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 19 mei 2017 , inzake het uitbreiden van een bijgebouw op het perceel Van der Waalspad 13 te Assen zal hierdoor behandeld worden om 16.45