Adviseur Jeugd

Over de vacature

Openingsdatum
2 mei 2024
Sluitingsdatum
19 mei 2024
Uren per week
32-36
Salaris
€ 5247
Salarisschaal
10
Vakgebied
Sociaal domein
Opleidingsniveau
HBO

Wil jij het beste voor de Jeugd van Assen?

Assen streeft naar een inclusieve samenleving, gericht op meer samen-redzaam zijn. We werken aan het programma Sociale Stad, dat zich richt op een toekomstbestendig en goed functionerend Sociaal Domein met passende ondersteuning binnen financieel duurzame kaders. We versterken preventie en investeren in collectieve voorzieningen in de wijken voor een lager beroep op Wmo en Jeugdzorg. Jij helpt de rol van de gemeente in het Sociaal Domein verder te ontwikkelen. Als adviseur Jeugdwet ben jij betrokken bij sociale vraagstukken binnen de gemeente en actief in het programma Sociale Stad.

Het team

Het team Ontwikkeling en Advies bestaat in totaal uit vijftig adviseurs. Zij zetten zich dagelijks in om Assen gezonder, duurzamer, zelfredzamer, veiliger en mooier te maken. Vanuit het team bestaat een veelheid aan samenwerkingsrelaties. Intern en extern. Assen ontwikkelt zich sterk op diverse terreinen. De adviseurs zijn trots daaraan bij te dragen. Binnen het team zijn alle beleidsterreinen aanwezig. Dat zorgt voor afstemming en goede samenwerking. Ook biedt het kansen aan de medewerkers zich breed te ontwikkelen. In het team weten medewerkers elkaar goed te vinden en er is altijd bereidheid elkaar te helpen.  

Jij

Je werkt samen met de jeugd- en maatschappelijke organisaties en je regionale en lokale collega's op het terrein van jeugdhulp en huiselijk geweld. Als adviseur jeugd werk je, samen met je collega adviseurs, aan onder andere de volgende aandachtsvelden:

 • De vertaling en uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd binnen het programma Sociale Stad Assen. Je werkt mee aan de opdracht om de jeugd in Assen goed te laten opgroeien naar volwassenheid en geeft hierbij vorm aan de transformatie: preventie, laagdrempelige voorzieningen, beschikbaarheid van jeugdzorg voor wie dat nodig heeft en een financieel houdbaar stelsel;
 • Lokale aanpak in het kader van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming en uitvoering hiervan samen met de partners;
 • Beleidsmatige input geven op de inkoop van jeugdzorgcontracten;
 • Beleid en projecten in het kader van aansluiting met het preventieve jeugdbeleid en in het kader van de aansluiting jeugdhulp op passend onderwijs. Meewerken aan een nieuwe verordening Jeugdzorg;
 • Vertegenwoordiging van de gemeente Assen bij relevante lokale en regionale overleggen over de jeugdhulp en de (regionale) jeugdhulpvoorzieningen.

Je volgt voor deze aandachtsvelden de relevante ontwikkelingen, analyseert wat deze betekenen voor het gemeentelijke beleid en vertaalt dit naar adviezen of een voorstel. Je werkt vanuit de collectieve ambitie om integraal beleid te ontwikkelen. Dat betekent dat je ook verbinding zoekt met beleidsvelden die het jeugdbeleid raken. Je werkt actief samen met collega’s van beleid en uitvoering, maatschappelijke partners en collega's in de regio.

Als nieuw beleid is opgesteld, dan begeleid je de implementatie ervan bij de uitvoerende processen. Je zoekt de collega’s in de uitvoerende teams actief op om input op te halen voor het beleid en voor de implementatie ervan. Natuurlijk evalueer je opgesteld beleid en pas je dit aan als de situatie daarom vraagt.


We verwachten van jou een ondernemende instelling en scherpe analyses. Je krijgt energie van het contact leggen met verschillende partijen. En je wilt graag het verschil kunnen maken in jouw werkveld.
Er is veel aandacht voor jou als persoon en voor je ontwikkeling als professional. We denken graag met je mee over welke taken bij jou passen en waarin je kunt groeien. Regelmatig iets nieuws oppakken moedigen we van harte aan. Wij zorgen voor een goede begeleiding van jouw ontwikkeling.

Jouw competenties

 • Omgevingsbewust:   Je hebt oog voor ontwikkelingen die consequenties kunnen hebben voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen of voor de mogelijke invloed op de gewenste resultaten;
 • Samenwerken:  Je werkt actief samen met je klanten en collega’s binnen de eenheid. Je bent dialooggericht. Je doet actief aan informatie-uitwisseling en kennisoverdracht;
 • Overtuigingskracht: Je bent in staat de mening en houding van anderen te beïnvloeden door middel van logisch redeneren en effectieve gesprekstechnieken;
 • Professioneel: Je zet je vakkennis en deskundigheid in en deelt deze met anderen, houdt rekening met andere vakgebieden en verschillende belangen. Je werkt samen en komt afspraken na. Je neemt vlot nieuwe ontwikkelingen op en weet dit te gebruiken.

Wij vragen

 • Aantoonbaar ongeveer 3 jaar relevante ervaring in het sociaal domein, bij voorkeur bij een gemeente en als adviseur;
 • Ervaring met vraagstukken rondom Jeugd;
 • Kennis van de ontwikkelingen in het Sociaal Domein en met name ten aanzien van de Jeugdwet, de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Ervaring met co-creatie een verbindingsvermogen;
 • Gerichtheid op resultaten;
 • Een relevante Hbo of academische opleiding;
 • Communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk).

Wij bieden

 • Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal €  5.247,- bruto per maand (functieschaal 10) op basis van een fulltime dienstverband (36 uur)

 • Een werkplek in een gezellig team in een organisatie die klein genoeg is om de lijntjes kort te houden, maar groot genoeg om landelijk en Europees mee te doen.

 • Een grote mate van autonomie en flexibiliteit in werken voor wat betreft inhoud en locatie.

 • De mogelijkheid om, ook naast je functie je talenten in te zetten, bijvoorbeeld in een rol als procesbegeleider, digicoach of zakelijk tekenaar.

 • Volop ontwikkelmogelijkheden. Dit wordt gefaciliteerd via een eigen ontwikkelplatform (POINT) waar trainingen en workshops worden aangeboden en jaarlijks organiseren we een Assens kennisfestival

 • Individueel keuzebudget met in totaal 17,05% aan extra salariscomponent voor o.a.: Fiets en fietsaccessoires, tablet/laptop en sportvoorzieningen

 • Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de periode van twee jaar

Sollicitatieprocedure

Heb je interesse voor deze functie dan ontvangen we graag jouw motivatiebrief en CV via de sollicitatiebutton.

De gesprekken vinden plaats op dinsdag 28 mei tussen 11.00 en 14.00 uur.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern, binnen de samenwerkingsverbanden en extern opengesteld. Bij de selectie van kandidaten handelen wij volgens onze werving en selectieprocedure waar bij gelijke geschiktheid eerst interne, en vervolgens medewerkers met een arbeidsovereenkomst bij een van onze samenwerkingsverbanden voorrang hebben.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.