Alcohol schenken en verkopen

U heeft als ondernemer een alcoholvergunning nodig voor het schenken en verkopen van alcoholische dranken.

Aanvraag

Er zijn 3 soorten alcoholvergunningen:

 • voor horecabedrijven, zoals restaurants, cafés en verhuurders van bijvoorbeeld bierfietsen en partyboten
 • voor slijterijen
 • voor buurthuizen en (sport)kantines etc. 

U levert aan:

 • een ingevuld aanvraagformulier
 • een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • een geldige Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne van alle op de vergunning genoemde personen
 • een geldige Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne van de personen die genoemd worden in een bepaalde rechtsvorm (zoals eenmanszaak of BV)
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van elke leidinggevende
 • een geldige Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne of geldig SVH Diploma Sociale Hygiëne van elke leidinggevende

Voorwaarden

In de alcoholvergunning staan regels. Als u zich niet aan deze regels houdt, kan de gemeente u een boete geven of uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken. Ook kan de gemeente uw vergunning helemaal intrekken.

De regels zijn onder andere:

 • Leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn.
 • Leidinggevenden mogen geen strafblad hebben.
 • Leidinggevenden moeten een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne hebben.
 • Leidinggevenden moeten geregistreerd staan in het Register Sociale Hygiëne.
 • De vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm of eigenaar.

Komt er een nieuwe leidinggevende? Of vertrekt een leidinggevende? Meld dit bij de gemeente. De leidinggevende kan meteen aan het werk. De gemeente controleert de achtergrond van de leidinggevende. Bijvoorbeeld of hij of zij een strafblad heeft.

Hoe lang duurt het

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. De gemeente beslist binnen 6 maanden na ontvangst op uw aanvraag voor de drank- en horecavergunning voor een buurthuis of kantine.

Aanvullende informatie