ANPR-camera's en venstertijden binnenstad

Het voetgangersgebied in de binnenstad van Assen is voor voetgangers, en enkele straten ook een beetje voor fietsers, maar niet voor motorvoertuigen. Wij vinden het belangrijk dat het voetgangersgebied een aantrekkelijk en (verkeers)veilig gebied is. Om het voetgangersgebied aantrekkelijker, schoner en veiliger te maken nemen wij een aantal maatregelen. Een van deze maatregelen is elektronische handhaving door middel van ANPR-kentekencamera’s.

Wat zijn ANPR-kentekencamera’s?

ANPR-camera’s zijn camera’s die automatisch kentekens van inrijdende voertuigen zien. Deze vergelijkt team handhaving vervolgens met een lijst met gegevens van voertuigen die toegang hebben tot het voetgangersgebied. Als een voertuig geen toegang heeft, dan wordt een foto gemaakt van de achterkant van het voertuig. Meestal komen hierbij geen personen in beeld, en als dat wel het geval is worden zij door het cameraprogramma automatisch onherkenbaar gemaakt. De foto wordt doorgestuurd naar het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) die vervolgens een boete verstuurt voor deze fout.

Waarom handhaving met kentekencamera's?

Motorvoertuigen mogen buiten de venstertijden (7.00 – 12.00 uur) niet in het voetgangersgebied komen zonder een ontheffing. Een ontheffing is een uitzondering op een verbod. In de praktijk zien wij echter dat dit toch veel gebeurt. Voor een aantrekkelijk en veilig voetgangersgebied is dit niet zoals we willen. Naast de handhaving door onze BOA’s hebben wij daarom in 2016 en 2017 rond de Brink een kleine proef uitgevoerd met handhaving door middel van kentekencamera’s. Uit deze proef is gebleken dat kentekencamera’s een nuttige manier is om het aantal inrijdende motorvoertuigen veel te verlagen. Daarom is in 2018 besloten om de elektronische handhaving met kentekencamera’s uit te breiden naar de hele binnenstad. Dit is ingegaan op 1 januari 2023.

Om welk gebied gaat het?

Naast de drie bestaande kentekencamera’s rond de Brink zijn tien nieuwe kentekencamera’s geplaatst, namelijk in/op de: Kerkstraat, Markt, Weierspoort, Mercurius, Ceresplein, Ceresstraat, Oude Molenstraat, Oudestraat, Gedempte Singel en Mulderstraat.

Wat is er nog meer veranderd?

Laden en lossen van goederen is in het voetgangersgebied alleen toegestaan tijdens de venstertijden (maandag tot en met zaterdag tussen 7:00 uur en 12:00 uur). Op 1 januari 2023 zijn de venstertijden aangepast. Vanaf 1 januari 2023 mag verkeer dat winkels bevoorraad alleen op maandag tot en met zaterdag tussen 7:00 uur en 12:00 uur in het voetgangersgebied komen.

Heeft u een ontheffing voor het voetgangersgebied nodig?

Soms is het nodig om toch met een motorvoertuig buiten de venstertijden in het voetgangersgebied te komen. Bijvoorbeeld omdat u daar woont of uw bedrijf daar gevestigd is. Daarom zijn er mogelijkheden om een ontheffing te krijgen voor het inrijden van het voetgangersgebied. In de volgende situaties is het onder voorwaarden mogelijk om een jaar- of weekontheffing te krijgen om na de kernwinkeltijden (na 17:30 uur) het voetgangersgebied in te mogen rijden.

  • U woont in het voetgangersgebied en hebt een ontheffing nodig voor het bereiken van uw eigen parkeerplaats, voor het laden en lossen van goederen of voor het halen en brengen van personen. U kunt een ontheffing aanvragen die geldig is tussen 17:30 uur en 22:00 uur. Als u een parkeerplaats hebt op eigen terrein, dan is de ontheffing 24 uur per dag geldig;
  • Uw onderneming is gevestigd in het voetgangersgebied en u hebt een ontheffing nodig voor het bereiken van uw eigen parkeerplaats, voor het laden en lossen van goederen of voor het halen en brengen van personen. U kunt een ontheffing aanvragen die geldig is op maandag t/m zaterdag tussen 17:30 uur en 22:00 uur en op zondag tussen 10:00 uur en 12:00 uur en tussen 17:30 uur en 20:00 uur. Als u een parkeerplaats hebt op eigen terrein, dan is de ontheffing 24 uur per dag geldig;
  • U bent een logistiek vervoerder, een boodschappenbezorgdienst of een andere ondernemer die niet gevestigd is in het voetgangersgebied, maar soms wel in het voetgangersgebied moet zijn. Alleen voor zero emissie voertuigen (waterstof, elektrisch) kunt u een ontheffing aanvragen die geldig is op maandag tot en met zaterdag tussen 17:30 uur en 22:00 uur. Hiermee lopen wij vooruit op de invoering van een zero emissie zone in de binnenstad van Assen met ingang van 1 januari 2025;
  • Uw onderneming houdt zich bezig met bezorging van maaltijden (bezorghoreca, catering). U kunt een ontheffing aanvragen om met een zero emissie brom- of snorfiets tussen 16:00 uur en 22:00 uur deze werkzaamheden uit te voeren;
  • U bent taxiondernemer. U kunt een ontheffing aanvragen voor ritten ten behoeve van zorg- en WMO-vervoer. Voor normale taxiritten kunt u geen ontheffing krijgen. U moet dan gebruik maken van taxistandplaatsen aan de randen van het voetgangersgebied;
  • U bent marktondernemer met een standplaats op de woensdag- of zaterdagmarkt. U kunt een ontheffing aanvragen met tijden die afgestemd zijn op de markttijden: uitsluitend op woensdag en/of zaterdag tussen 05:30 uur en 12:00 uur en tussen 17:00 uur en 22:00 uur;
  • U heeft gedurende een bepaalde periode (enkele dagen tot enkele maanden) toegang tot het voetgangersgebied nodig voor bouw-, installatie- en reparatiewerkzaamheden of voor het opbouwen en afvoeren van evenementen. U kunt dan een week- of maandontheffing aanvragen. Deze is op maandag t/m vrijdag de hele dag geldig. Deze ontheffing kan uitgebreid worden met een ontheffing voor parkeren in het voetgangersgebied wanneer dit nodig is;
  • Er is sprake van andere belangrijke (persoonlijke) omstandigheden waardoor een toegangsverbod voor u erge gevolgen zou hebben.

Heeft u een ontheffing voor het voetgangersgebied nodig en bent u na het lezen van de punten hierboven van mening dat u daarvoor in aanmerking komt? Dan kunt u een ontheffing aanvragen via dit aanvraagformulier. Het aanvragen van een ontheffing kost geld.

Komt u niet in aanmerking voor een jaarontheffing of hoeft u soms in het voetgangersgebied te zijn? Dan kunt u een dagontheffing aanvragen via dit formulier. Deze is 24 uur geldig. Aan het verkrijgen van een dagontheffing zijn geen voorwaarden verbonden. Wel kost een dagontheffing geld.

Hoe hoog zijn de kosten voor een ontheffing voor het voetgangersgebied?

In 2023 betaalt u voor een jaarontheffing € 75 (Tarief 2023), voor een week- of maandontheffing € 50 (Tarief 2023) en voor een dagontheffing € 16,67 (Tarief 2023).

Gaat er nog meer veranderen?

Vanaf 1 januari 2025 wordt het voetgangersgebied een zero emissie zone. Dat houdt in dat in het voetgangersgebied alleen nog maar bestel- en vrachtverkeer is toegestaan dat geen uitstoot heeft. Het gaat dan om elektrische en waterstofvoertuigen. Daarmee maken we de binnenstad nog schoner en duurzamer.

Wilt u meer informatie?

Wilt u de toegangsregels van Gemeente Assen inzien? Dit kan op overheid.nl. Heeft u specifieke vragen over camerahandhaving of ontheffingsmogelijkheden? Dan kunt u mailen naar anpr@assen.nl.