Assen CO2 neutraal in 2050

Assen werkt aan een duurzame gemeente die klaar is voor de toekomst. In 2050 willen we een CO2-neutrale gemeente zijn. Dat betekent dat we flink moeten besparen op het energieverbruik en dat we de energie die we gebruiken, duurzaam en lokaal gaan opwekken. Dit is nodig om de klimaatverandering te beperken en omdat de fossiele brandstoffen zoals aardgas opraken – de gaskranen in Groningen draaien langzaam dicht.

Samen met inwoners, organisatie en bedrijven

Iedereen krijgt hiermee te maken. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van zonneparken of het verwarmen van woningen op een andere manier. Daarom willen we graag samen met inwoners, organisatie en bedrijven het energieverbruik terugdringen en overstappen op duurzame energie. In woningen, bij bedrijven en op de weg.

Hoe gaan we dat doen?

Hierin staat beschreven welke projecten er lopen en hoe de gemeente bewoners, organisaties en bedrijven wil helpen om maatregelen te nemen voor een CO2-neutrale gemeente.

Assen CO2-neutraal

 Een CO2-neutraal Assen houdt in dat alle energie die we nodig hebben, duurzaam wordt opgewekt met hernieuwbare bronnen – zoals zon, wind, biomassa en aardwarmte. In de Visie Energietransitie heeft het gemeentebestuur de doelstellingen vastgelegd die moeten bijdragen aan de verduurzaming van de gemeente:

PDFKlimaatneutraal-Assen-Visie-Energietransitie.pdf

  • 2020: 14% van alle energie in Assen wordt duurzaam opgewekt en er wordt 10% energie bespaard
  • 2030: De gemeentelijke organisatie is CO2-neutraal
  • 2040: De gebouwde omgeving van Assen is CO2-neutraal

De visie sluit aan bij de landelijke en wereldwijde afspraken die moeten zorgen voor een beter klimaat.

Resultaten

Assen heeft al resultaten geboekt de afgelopen jaren. Zo zijn er al 3.500 bewoners die zelf duurzame energie opwekken met zonnepanelen, is er een zonnepark aangelegd op de voormalige vuilstort in Ubbena en zijn bedrijven aan de slag gegaan met hun energieverbruik.