Assen tekent voor aanpak ondermijnende criminaliteit

02 februari 2024
Voorpagina

De Drentse gemeenten, waterschappen en de provincie Drenthe hebben op vrijdag 2 februari hun handtekening gezet onder de Drentse Aanpak ondermijning. Burgemeester Marco Out tekende namens de gemeente Assen. In de Drentse Aanpak Ondermijning zijn afspraken gemaakt nauw samen te werken en aan de slag te gaan met verschillende onderwerpen op het gebied van ondermijning zoals bewustwording, regelgeving, weerbaarheid en communicatie.

Ondermijning

Bij ondermijning maken criminelen voor illegale activiteiten gebruik maken van bijvoorbeeld legale bedrijven en diensten. Denk dan aan georganiseerde hennepteelt, misbruik en fraude binnen de vastgoedsector of het wiswassen van geld. Deze vormen van georganiseerde criminaliteit maakt veel slachtoffers, vooral onder kwetsbare groepen. Hierdoor neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af.

Drentse Aanpak Ondermijning

In de Drentse Aanpak Ondermijning zijn 28 ambities opgenomen. Het behalen van deze ambities gaat in nauwe samenwerking met het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) Noord-Nederland en de Regionale Uitvoeringdienst Drenthe (RUD). 

Om inwoners van Assen bewuster te maken wat ondermijning is, komt er bijvoorbeeld dit jaar een ondermijningsbus naar onze gemeente. Ook worden alle toezichthouders en BOA’s in Drenthe getraind in de aanpak van ondermijning. Tot slot gaan alle instanties regionaal samenwerken bij het opzetten en uitvoeren van controles. 

Meer weten over ondermijning? 

Dan kunt u een kijken op de website van het Regionaal Expertisecentrum (RIEC).

Fotograaf: Iris Sijbom