Asser Aanpak Voorkomen Escalatie van start

01 februari 2024
Voorpagina

Op donderdag 1 februari is in het gemeentehuis de gezamenlijke Aanpak Voorkomen Escalatie (AVE) gelanceerd, met als doel het voorkomen van escalaties in complexe huishoudens. Samen met acht samenwerkende organisaties ondertekenden wij gezamenlijk het initiatief, gericht op het bieden van laagdrempelige ondersteuning aan inwoners en het voorkomen van escalaties in zorgvragen.

De betrokken partijen bij de Aanpak Voorkomen Escalatie zijn -naast ons als gemeente- woningcorporatie Actium, OGGZ, Veilig Thuis, Zorg- en Veiligheidshuis, GGZ, MEE samen, Vaart Welzijn en de politie. Het initiatief is ontstaan vanuit de wens van ons om als sociale stad een veilige en gezonde omgeving te bieden waar inwoners kunnen groeien, elkaar ondersteunen en zoveel mogelijk zelfredzaam zijn.

Het AVE-model, dat een op-afschalingsstructuur hanteert, is gericht op het voorkomen van escalaties door tijdig op te schalen. Hierbij wordt duidelijk aangegeven wie in welk geval de regie heeft. Het model is bedoeld om onduidelijkheden in situaties met veel verschillende professionals te voorkomen en complexe problemen aan te pakken volgens het principe van 'één gezin/huishouden, één plan, één regisseur'.

Regierollen en samenwerking

Bij complexe problemen zijn specifieke regierollen ingericht, waarbij het uitgangspunt is om één duidelijke regisseur aan te wijzen. Om deze aanpak vorm te geven, hebben wij twee procesregisseurs Zorg & Veiligheid aangesteld. Het doel is om samenwerking tussen de verschillende organisaties volgens de AVE-methodiek te bevorderen en daarmee escalaties te voorkomen.

Overzicht en duidelijkheid

Het AVE-model biedt overzicht en duidelijkheid in het complexe geheel van procesafspraken en wetgeving. Het is oorspronkelijk ontwikkeld in Friesland en wordt in toenemende mate door gemeenten gebruikt om de verbinding tussen het sociaal domein, zorg en veiligheid te versterken. Het model legt coördinerende rollen en taken vast, waardoor de samenwerking tussen de betrokken partijen in Assen wordt geoptimaliseerd.

Met de ondertekening van de AVE willen de partijen gezamenlijk bijdragen aan een veilige en ondersteunende leefomgeving voor alle inwoners van Assen. Het AVE-model zal als leidraad dienen om escalaties te voorkomen en passende ondersteuning te bieden aan degenen die het nodig hebben.