Asser doorfietsroute

Het Asser deel van de doorfietsroute komt grotendeels te liggen aan de oostkant van het Havenkanaal. De route loopt vanaf de Havenkade via de Kanaaldijk tot aan de kruising Vrieserweg/Kanaaldijk.  Vanaf daar loopt de route verder via Vries, Glimmen en Haren, langs het Noord Willemskanaal richting  Groningen.

Assen sluit zich hiermee aan bij de gezamenlijke ambities van de provincies en gemeenten:

  • Een goede bereikbaarheid per fiets van de Regio Groningen Assen
  • Stimuleren van een gezond leven
  • Impuls voor de sector toerisme en recreatie
  • Bijdrage aan een duurzame samenleving

Over het ontwerp van de Asser doorfietsroute zijn twee inloopavonden gehouden voor omwonenden en belangstellenden (19 september 2019 en 3 maart 2020). Het ontwerp is daarna verder uitgewerkt (zie ook onder ontwerp). Dit jaar beginnen de voorbereidingen voor fase 1 van de uitvoering.  Dit is het deel tussen de Vrieserweg en de Lonerbrug. Zodra er meer bekend is over de planning laten we dit weten.