Inkoop Belangstellingsregistratie

Wilt u zaken doen met de gemeente Assen? Maak dan uw belangstelling kenbaar en vul hieronder uw bedrijfsgegevens in. Zodra er een inkoop traject wordt opgestart en deze past binnen uw bedrijfsactiviteiten wordt deelname van uw bedrijf in overweging genomen.

Alle openbare aanbestedingen meldt inkoop op www.tenderned.nl/ (nationaal en Europees).

In het formulier wordt gevraagd om een CPV code.  De Common Procurement Vocabulary (CPV) is een gemeenschappelijke woordenlijst van de EU, waarmee codes worden toegekend aan alle mogelijke soorten overheidsopdrachten voor diensten, leveringen en werken. Aanbestedende diensten moeten bij Europese aanbestedingen dit classificatiesysteem toepassen. De CPV codes zijn in 2008 aangepast. Doordat overheidsopdrachten zijn te relateren aan een bepaalde CPV-code, kunnen leveranciers makkelijker identificeren welke overheidsopdrachten voor hen interessant zijn. Ook kan de CPV codering soms bruikbaar zijn bij het vaststellen van de aard van de opdracht (is het een werk, levering of dienst?).

Meer informatie en code's kunt u vinden via de website van Public Tendering.