Vetput en straatkolken

Een verstopping in de vetput of straatkolken komt nooit gelegen, dus het is beter om dit voor te zijn. Gemeente Assen reinigt graag uw vetput of straatkolken. Natuurlijk doen we dit op het moment dat het nodig is, maar ook op contractbasis. We zorgen er dan voor dat de vetput en/of straatkolken regelmatig schooongemaakt worden.

Wilt u een put of kolk door ons laten reinigen? Bel 14 0592 voor de mogelijkheden of stuur een mail naar bedrijfsafval@assen.nl.

Vetput en straatkolken

Erkende inzamelaar

Het gestolde vet uit de vetput moet volgens de NEN-EN norm afgevoerd worden door een erkende inzamelaar. Gemeente Assen is een officiële inzamelinstantie die de vetputten mag legen en het gestolde vet mag afvoeren.