Beheerders of eigenaren van sportaccommodaties

Bent u:
 beheerder van een (gemeentelijke) binnen- of buitensportaccommodatie;
 eigenaar van een binnen- of buitensport accommodatie;
 een commerciële sportaanbieder met een eigen (sport)accommodatie?

Dan is de informatie hieronder voor u.

• Ook binnen sporten is onder voorwaarden weer mogelijk. Goede ventilatiemogelijkheid is daarbij belangrijk. Uw accommodatie mag open indien uw accommodatie over een deugdelijk luchtverversingssysteem beschikt dat voldoet aan de richtlijnen van het bouwbesluit 1992. Gebouwen van voor 1992 zullen moet worden beoordeeld op geschiktheid en/of op andere ventilatiemogelijkheden. Ga bij twijfel in overleg met de gemeente;
• neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht, zie ‘ instructie voor sporters’ op de website van de gemeente;
• communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers, medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de sportlocatie;
• stel een corona-coördinator binnen uw sportaccommodatie aan die altijd herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie (bijv. posters) duidelijk hoe die te bereiken is;
• zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot sporters en bezoekers of tref daarvoor maatregelen;
• zorg dat te allen tijde EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten;
• alle kleedkamers en douches van sportaccommodaties kunnen opengesteld worden. Voor 18 en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand;
• instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
• wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden;
• voor toeschouwers gelden maximale aantallen. Voor binnensport geldt een max. van 100 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck, en voor meer dan 100 toeschouwers geldt voor iedereen een reservering (registratie) en gezondheidscheck. Zorg hierin ook voor het voldoen aan hygiëne en ventilatie voorschriften en dat iedereen vanaf 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand kan houden;
• voor buitensport geldt een max. van 250 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck, en voor meer dan 250 toeschouwers geldt voor iedereen een reservering (registratie) en gezondheidscheck. Zorg hierin ook voor het voldoen aan hygiëne en ventilatie voorschriften en dat iedereen vanaf 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand kan houden.
• het aantal toeschouwers is exclusief kaderleden, officials, vrijwilligers en medewerkers. Houdt er rekening mee dat als sporters, officials en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd, zij wel mee tellen als publiek, tenzij ze de locatie verlaten;
• richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen aan om te zorgen dat officials, vrijwilligers en sporters die moeten wachten voor een sportactiviteit de 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden;
• denk na over de maximale aantallen personen die passen per ruimte, zodat sporters en
toeschouwers de 1,5 meter afstand kunnen houden. Doe dit voor ruimtes zoals kleedkamers en sportkantine en maak dat zichtbaar, bijv. op de deur van een kleedkamer;
• zorg dat in en op de sportlocatie een duidelijke routing (aanrijdroute, naar en bij sportactiviteiten, sportkantine, terras, zitplaatsen, toiletten, tribune enz.) zichtbaar is, zodat personen de 1,5 meter onderlinge afstand kunnen houden;
• sportkantines, terrassen en zelfstandige restaurants op sportlocaties zijn open. De rijksoverheid heeft hiervoor regels, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven/horeca . Daarnaast is er door de sport ook een checklist opgesteld voor een soepele opening, zie https://nocnsf.nl/coronahulpmiddelen. Denk hierbij ook aan de protocollen van de KHN (Koninklijke Horeca Nederland) https://www.khn.nl/kennis/protocol-heropening-horeca-beschikbaar;
• zorg dat alle regels van de rijksoverheid en de richtlijnen uit het KHN protocol duidelijk en zichtbaar zijn en instrueer medewerkers én vrijwilligers die in sportkantines werkzaam zijn goed over de inhoud van dit protocol;
• zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes);
• maak ook handcontactpunten zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens (waarmee sporters en personeel wel in aanraking komen) meerdere keren per dag schoon;
• bespreek met sportaanbieders/gebruikers/huurders hoe je de toestroom en deelname rond kan reguleren en in de sportlocatie. Maak desgewenst afspraken over het gebruik en laat bezettingsschema’s opstellen, zodat de sportlocatie niet ‘te druk’ wordt en onnodige
vervoersbewegingen uitblijven;
• inventariseer welke plannen er voor sportactiviteiten bij de aanbieders zijn. Maak daarbij
onderscheid tussen de doelgroepen jeugd tot 18 jaar en 18 jaar en ouder;
• maak duidelijk kenbaar aan sportaanbieders over hoe de gemeente gaat handhaven
op naleving van de richtlijnen en protocollen. Bespreek ook de mogelijke sancties bij herhaaldelijk overtreden van regels en situaties van extreme drukte;
• geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse ruimtes van de sportlocatie moet worden uitgevoerd en wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn.

Zwemmen en zwemgelegenheden

• Zwemlocaties in de natuur, zoals recreatieplassen en meertjes zijn sinds 1 mei geopend. U mag er gebruik van maken als u rekening houdt met de volgende spelregels:
o Vermijd drukte;
o houd 1,5 meter afstand, ook in het water. Geef elkaar de ruimte.
o betaal contactloos, dus niet met contant geld.
o blijf thuis als u verkoudheidsklachten heeft, ook als het maar lichte klachten zijn.
o volg de aanwijzingen op van personeel en toezichthouders.

• Zowel binnen- als buitenzwembaden zijn geopend.
o Zwembaden nemen extra maatregelen om alle hygiënemaatregelen van het RIVM goed na te leven zodat het virus geen kans krijgt zich binnen het complex te verspreiden;
o bezoekers nemen de 1,5 meter afstand in acht, in en uit het water;
o kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 afstand te houden in en uit het water.

• Specifiek voor de zwembaden is ook dat protocol aangepast aan de nieuwe mogelijkheden.
o U kunt deze vanaf dinsdag 30 juni downloaden via: https://water-vrij.nl/organisaties/

Voor alle informatie over Sport en Corona op een rij voor diverse doelgroepen, raadpleegt u de site van NOC*NSF waar het Protocol Verantwoord Sporten is te vinden: https://nocnsf.nl/sportprotocol.
Hier kunt u ook sporters, sportaanbieders, trainers/begeleiders, ouder/verzorgers en toeschouwers naar verwijzen.