Bekendmaking subsidieplafonds gemeente Assen 2022

Voor de onderstaande subsidieregelingen zijn de subsidieplafonds voor het jaar 2022 vastgesteld. De aanvragen worden op volgorde van aanvraag beoordeeld, tenzij anders is vermeld.

Bedragen subsidieregelingen 2022
Subsidieregeling Evenementen, subsidiebedrag 2022
(3 rondes om en nabij de € 40.000)
Subsidieregeling voor Amateurkunst gemeente Assen 2022

 

€ 50.000
Subsidieregeling Uniek Sporten € 35.000
Subsidieregelingen GWRP ( Subsidieregeling Groene daken 2021-2022, Subsidieregeling Regenton en andere vormen van wateropvang 2021-2022 en  Subsidieregeling Afkoppelen Hemelwater 2021-2022 € 266.887
Preventiefonds voor professionals € 500.000
Preventiefonds voor inwoners en vrijwilligers € 220.000

Meer informatie
Bij vragen kunt u contact opnemen met de Front Office Subsidies, telefoonnummer 14 0592 of e-mail naar subsidies@assen.nl