Samenstelling

De commissie bestaat uit twee externe leden en drie raadsleden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Sinds april 2011 ben ik extern lid en voorzitter van de Rekenkamercommissie Assen. Van 2002 tot eind 2007 was ik lid van de gemeenteraad van Assen. Destijds was ik ook betrokken bij het opzetten van de Rekenkamercommissie  en maakte er mijn gehele raadsperiode deel van uit.
In mijn dagelijks werk houd ik mij bezig met financieel verbetermanagement. Ik woon in het mooie Uelsen in de Graafschap Bentheim in Duitsland. Ik heb nog steeds een sterke binding met Assen omdat het merendeel  van onze kinderen en kleinkinderen hier wonen.
Het is enerzijds mijn ambitie om de Rekenkamercommissie meer bekendheid te geven onder de inwoners van Assen en daarmee de transparantie van de lokale politiek te bevorderen en anderzijds de Rekenkamercommissie  een gewaardeerd onderzoeksinstrument van de Raad te laten zijn."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ik ben sinds april 2011 extern lid en vice-voorzitter van de Rekenkamercommissie Assen. Vanaf 1980 tot heden heb ik bestuurlijke functies binnen de Partij van de Arbeid gehad:  raadslid, wethouder, commissielid en momenteel   vrijwilliger als bestuurslid, campagnelid etc. . Vanaf 1980 tot 2005 heb ik gewerkt binnen de gemeentelijke en provinciale overheid op diverse beleidsterreinen, zoals financiën, openbare orde en veiligheid, toezicht en handhaving milieuwetten, terwijl ik de opleiding hoger bestuursambtenaar volgde op de terreinen welzijn/ volksgezondheid en ruimtelijke ordening/milleu.
Het is mijn bedoeling om mijn kennis en ervaring in te zetten en daardoor bij te dragen aan het functioneren van de gemeenteraad en de effectiviteit  van de besluiten."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw J.R. Wolthers-Vrede
 
Amelterhout 82
9403 EG Assen
Telefoon: 06 23249328

Nevenfuncties

Coach intercultureel bureau Jeugdzorg Drenthe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. van Zomeren

Smaragdstoep 25
9403 SE Assen
Telefoon: 06 46261021

Nevenfuncties

Zelfstandig interim manager (betaald)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vondellaan 2  
9402 NV Assen
Telefoon: 0592 347953
E-mail: laura.punt@gmail.com

Nevenfuncties

Vrijwilliger-directeur St. M.-projecten

Vrijwilliger St. Educatie achter buitenlandse tralies