Onze huisregels

De gemeente Assen is u graag van dienst. Dat kan bijvoorbeeld via de telefoon, via internet of een bezoek aan de publieksbalie. Om het verblijf in het stadhuis voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken, hebben wij afspraken gemaakt over de huisregels. De huisregels vindt u op de draaideur van het stadhuis.

Het is niet toegestaan om:

  • schade te veroorzaken
  • wapens in het bezit te hebben
  • alcohol of drugs te gebruiken
  • te discrimineren
  • te schreeuwen, schelden of intimiderend gedrag te vertonen
  • andere bezoekers lastig te vallen
  • een huisdier mee te nemen met uitzondering van geleide honden en hulphonden
  • te roken

Onze huisregels zijn opgenomen in een Agressieprotocol. Dit protocol kunt u inzien bij de publieksbalie. Bij overtreding van deze regels helpen wij u niet verder. In ernstige gevallen doen wij  aangifte bij de politie.