Werken bij de gemeente Assen

De gemeente Assen wil een organisatie zijn die flexibel en slagvaardig weet om te gaan met de voortdurende veranderingen die op haar afkomen. In onze organisatie pakken publieke ondernemers en vakmensen gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken aan. Daarbij gaan we uit van het principe ‘mens volgt talent’.

De gemeente Assen zet in op continu verbeteren, omdat organisatieontwikkeling nooit klaar is. We kijken elke dag hoe we ons werk beter kunnen doen dan gisteren. Daarbij werken we resultaatgericht, vanuit de kernwaarden van de organisatie:

  • De vraag van de klant staat centraal
  • We hebben respect voor elkaar
  • We voegen waarde toe voor de klant of de organisatie

De kernwaarden zijn voor alle medewerkers een vertrekpunt voor denken en doen. Voegt mijn werk waarde toe voor de klant of voor mijn collega’s? Gaan we respectvol met elkaar om?
 
De werkomgeving in het stadhuis is een open en flexibele ruimte, waarin verschillende soorten werkplekken beschikbaar zijn. Daarnaast is de gemeentelijke Werf de werkplek voor de medewerkers van de buitendienst.

Ga naar de pagina Vacatures.