College B&W..

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders. Het college van B&W heeft als taak:

De uitvoering van het beleid en de voorbereiding van nieuw of te wijzigen beleid.

De wethouders houden iedere maandag van 9.00-10.00 uur spreekuur in het stadhuis aan de Noordersingel 33.

  • 5 augustus, 12 augustus, 19 augustus zijn er geen spreekuren vanwege het zomerreces.
  • 16 september is er geen spreekuur.

Voor het maken van een afspraak met de burgemeester kunt u, onder vermelding van het onderwerp, contact opnemen met het Bestuurssecretariaat bestuurssecretariaat@assen.nl