College B&W

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders. Het college van B&W heeft als taak:

De uitvoering van het beleid en de voorbereiding van nieuw of te wijzigen beleid.

Spreekuren

De spreekuren op het stadhuis gaan tot nader bericht niet door in verband met de maatregelen rondom het coronavirus. Onze wethouders houden telefonisch spreekuur op maandag. Zij zijn hiervoor beschikbaar tussen 9.00 en 10.00 uur. Wanneer u gebruik wilt maken van het spreekuur, dan kunt u op het genoemde tijdstip bellen naar 0592-366572.

  • Wethouder Broekema heeft geen spreekuur op 24 januari
  • Wethouders Vlieg, Broekema en Bergsma geen spreekuur op 31 januari

Heeft u dringende zaken?

Dan kunt u een mail sturen naar bestuurssecretariaat@assen.nl of bellen naar het algemene nummer van de gemeente: 14 0592. Er wordt dan een telefonische afspraak voor u ingepland.

Voor het maken van een afspraak met de burgemeester kunt u, onder vermelding van het onderwerp, contact opnemen met het Bestuurssecretariaat bestuurssecretariaat@assen.nl

Collegeprogramma

Bestuursakkoord 'Bestuursakkoord Sterke wijken in een sterke stad' (2020)

PDFBestuursakkoord Sterke wijken in een sterke stad (pdf - 1 MB).pdf

Bestuursakkoord Sterke wijken in een sterke stad (HTML)

Van links naar rechts:
Jan Broekema, Karin Dekker, Marco Out, Harmke Vlieg, Theo Dijkstra, Mirjam Pauwels en Bob Bergsma