College B&W

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders. Het college van B&W heeft als taak:

De uitvoering van het beleid en de voorbereiding van nieuw of te wijzigen beleid.

Spreekuren

De wethouders houden telefonisch spreekuur op maandag. Zij zijn hiervoor beschikbaar tussen 9.00 en 10.00 uur. Wanneer u gebruik wilt maken van het spreekuur, dan kunt u op het genoemde tijdstip bellen naar 0592-366572.

Let op: er is geen spreekuur op maandag 17 oktober 2022.

Heeft u dringende zaken?

Dan kunt u een mail sturen naar bestuurssecretariaat@assen.nl of bellen naar het algemene nummer van de gemeente: 14 0592. Er wordt dan een telefonische afspraak voor u ingepland.

Voor het maken van een afspraak met de burgemeester kunt u, onder vermelding van het onderwerp, contact opnemen met het Bestuurssecretariaat bestuurssecretariaat@assen.nl

Collegeprogramma

PDFGA Bestuursakkoord.pdf - 3 MB

PDFBestuursakkoord in het kort.pdf

Groepsfoto college