College B&W

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders. Het college van B&W heeft als taak:

De uitvoering van het beleid en de voorbereiding van nieuw of te wijzigen beleid.

Spreekuren

De wethouders houden telefonisch spreekuur op maandag. Zij zijn hiervoor beschikbaar tussen 9.00 en 10.00 uur. Wanneer u gebruik wilt maken van het spreekuur, dan kunt u op het genoemde tijdstip bellen naar 0592-366572.

  • Wethouder Broekema heeft geen spreekuur op maandag 23 mei.
  • Wethouder Dekker heeft maandag 23 mei geen spreekuur. 
  • Wethouder Vlieg heeft geen spreekuur op maandag 13 juni.

  • 2e pinksterdag, 2 juni is er geen spreekuur.

Heeft u dringende zaken?

Dan kunt u een mail sturen naar bestuurssecretariaat@assen.nl of bellen naar het algemene nummer van de gemeente: 14 0592. Er wordt dan een telefonische afspraak voor u ingepland.

Voor het maken van een afspraak met de burgemeester kunt u, onder vermelding van het onderwerp, contact opnemen met het Bestuurssecretariaat bestuurssecretariaat@assen.nl

Collegeprogramma

PDFBestuursakkoord Sterke wijken in een sterke stad (pdf - 1 MB).pdf

Bestuursakkoord Sterke wijken in een sterke stad (HTML)

Van links naar rechts:
Jan Broekema, Karin Dekker, Marco Out, Harmke Vlieg, Theo Dijkstra, Mirjam Pauwels en Bob Bergsma