College B&W

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders. Het college van B&W heeft als taak:

De uitvoering van het beleid en de voorbereiding van nieuw of te wijzigen beleid.

College B&W

 

De wethouders houden iedere maandag van 9.00-10.00 uur spreekuur in het stadhuis aan de Noordersingel 33.

  • Wethouder Vlieg heeft geen spreekuur op 17 september 
  • Wethouder Smith heeft spreekuur op 17 september
  • Wethouder Leemrijse heeft geen spreekuur op 24 september
  • Wethouder Leemrijse heeft geen spreekuur op 1 oktober
  • Wethouder Vlieg heeft geen spreekuur op 1 oktober
  • Wethouder Vlieg heeft geen spreekuur op 8 oktober
  • Maandag 22 oktober is er geen spreekuur i.v.m. de herfstvakantie
  • Wethouder Vlieg heeft geen spreekuur op 3 december 

Afspraken met de  burgemeester moeten schriftelijk of per mail: bestuurssecretariaat@assen.nl aangevraagd worden onder vermelding van het onderwerp.