College B&W

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders. Het college van B&W heeft als taak:

De uitvoering van het beleid en de voorbereiding van nieuw of te wijzigen beleid.

Het voltallige college poseert lachend

 

De wethouders houden iedere maandag van 9.00-10.00 uur spreekuur in het stadhuis aan de Noordersingel 33.

  • Geen spreekuur van Ruud Wiersema  maandag 3 juli
  • Geen spreekuur op maandag 5 juni in verband met Pinksteren

 

Afspraken met de  burgemeester moeten schriftelijk of per mail: bestuurssecretariaat@assen.nl aangevraagd worden onder vermelding van het onderwerp.