College B&W

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders. Het college van B&W heeft als taak:

De uitvoering van het beleid en de voorbereiding van nieuw of te wijzigen beleid.

Het voltallige college poseert lachend

De wethouders houden iedere maandag van 9.00-10.00 uur spreekuur in het stadhuis aan de Noordersingel 33.

  • Geen spreekuur van Harmke Vlieg maandag 25 september
  • Geen spreekuur op maandag 23 oktober, in verband met de herfstvakantie
  • Vanaf 2 oktober heeft Maurice Hoogeveen geen spreekuur meer

 

Afspraken met de  burgemeester moeten schriftelijk of per mail: bestuurssecretariaat@assen.nl aangevraagd worden onder vermelding van het onderwerp.