College B&W

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders. Het college van B&W heeft als taak:

De uitvoering van het beleid en de voorbereiding van nieuw of te wijzigen beleid.

College B&W

 

De wethouders houden iedere maandag van 9.00-10.00 uur spreekuur in het stadhuis aan de Noordersingel 33.

Tijdens het zomerreces (23 juli tot en met 31 augustus) hebben de wethouders geen spreekuur.

  • Wethouder Vlieg heeft geen spreekuur op 16 juli
  • Wethouder Vlieg heeft geen spreekuur op 17 september 

Afspraken met de  burgemeester moeten schriftelijk of per mail: bestuurssecretariaat@assen.nl aangevraagd worden onder vermelding van het onderwerp.