College B&W

College burgemeester en wethouders 

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders. Het college van B&W heeft als taak:

De uitvoering van het beleid en de voorbereiding van nieuw of te wijzigen beleid.

De wethouders houden iedere maandag van 9.00-10.00 uur spreekuur in het stadhuis aan de Noordersingel 33.

Afspraken met de  burgemeester moeten schriftelijk of per mail: bestuurssecretariaat@assen.nl aangevraagd worden onder vermelding van het onderwerp.