Burgemeester

Marco Out is de burgemeester van Assen sinds 16 december 2014. De burgemeester is voorzitter van de raad en van het college van burgemeester en wethouders.

Telefoon: 0592 366511
E-Mail: bestuurssecretariaat@assen.nl

Burgemeester Marco Out met ambtsketen
(klik hier voor foto (3,49MB) op groot formaat)

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Algemeen bestuurlijke en juridische aangelegenheden
 • Openbare orde en veiligheid
 • Brandweer / Veiligheidsregio / Politie
 • Wettelijke taken / burgerzaken
 • Ambassadeursfunctie / representatie
 • Dagelijks bestuur SNN
 • Communicatie
 • 5 mei en Sinterklaas (75 jaar bevrijding in 2020)
 • Internationale contacten
 • Handhaving (coördinerend)

Als burgemeester van Assen

 • Voorzitter Lokaal Driehoeksoverleg Politie
 • Voorzitter Gezagsdriehoek Noord Drenthe
 • Plaatsvervangend bestuurslid stuurgroep Regio Groningen
 • Lid Regiegroep Samenwerkingsverband Noord-Nederland
 • Voorzitter Stuurgroep Veiligheidshuis Drenthe
 • Voorzitter Algemeen en Dagelijks bestuur Veiligheidsregio Drenthe
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Politieoverleg Noord Nederland
 • Lid Landelijk Veiligheidsberaad
 • Voorzitter Drentse Burgemeesterskring
 • Lid VNG Commissie Bestuur en Veiligheid
 • Lid van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP)
 • Lid commissie kennis en onderzoek (CKO) van de politieonderwijsraad (POR)
 • Voorzitter verkiezing Drents Wielrenner van het jaar, niet bezoldigd
 • Bestuurslid Stichting Houdstermaatschappij aandelen FC Groningen
 • Lid Comité van aanbeveling St. Tegen Zinloos Geweld, niet bezoldigd
 • Lid Comité van aanbeveling Biljarten voor Goede Doelen, niet bezoldigd
 • Lid Comité van aanbeveling Stichting Vrienden van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, niet bezoldigd
 • Lid Comité van aanbeveling Stichting Demma, niet bezoldigd
 • Lid Comité van aanbeveling van Stichting Vrienden van GGZ Drenthe, niet bezoldigd
 • Lid Comité van aanbeveling Politie Orkest Noord-Nederland, niet bezoldigd
 • Lid Erecomité Noordshow, niet bezoldigd

Foto 1 Marco Out (1,28 MB)

MarcoOut

Foto 2 Marco Out (1,39 MB)

MarcoOut vooraanzicht