Gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris: dhr. Theo Dijkstra
Telefoon: 366512
E-Mail: t.dijkstra@assen.nl

Nevenfunctie(s)

  • Voorzitter Bestuurlijk Kennisnetwerk Zorgplein Noord, onbezoldigd.
  • Lid raad van toezicht Zorgplein Noord (bezoldigd)
  • Lid Commissie BBV (onbezoldigd)
  • Voorzitter Korfbalvereniging AVO (onbezoldigd)

(klik hier voor foto (2,82 MB) op groot formaat)

Foto 1 Theo Dijkstra (2,47 MB)