Wethouders

De raad benoemt de wethouders voor een periode van vier jaar. De wethouders kunnen uit de raadsleden worden gekozen, maar sinds 2002 mogen wethouders ook van buiten worden benoemd. Als een raadslid tot wethouder wordt benoemd vervalt het raadslidmaatschap.

Politieke partij: ChristenUnie

Wethouder Harmke Vlieg

(klik hier voor foto op groot formaat)

Telefoon: 0592 366 515 (werk)
Email: h.vlieg@assen.nl

Portefeuille

• Sociaal domein (jeugd, WMO, zorg en welzijn, armoede)
• Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt
• Gezondheid, preventie
• Verkeer en vervoer
• P&O
• Contacten / accounthouder andere overheden, regiovisie

Nevenfuncties:

• Lid van de Regiegroep hereniging GKv en NGK, niet bezoldigd.

Politieke partij: GroenLinks
Wethouder Gea Smith

(klik hier voor foto op groot formaat)

Tel: 0592 – 366517 (werk)
Email: g.smith@assen.nl

Portefeuille

• Duurzaamheid en energietransitie
• Milieu (vergunning en handhaving)
• Bestuurlijke en ambtelijke vernieuwing, deregulering, Overheidsparticipatie
• Participatiebeleid
• Cultuur en DNK
• Antidiscriminatie & minderheden
• Wonen

Nevenfuncties:

  • geen

Politieke partij: Stadspartij PLOP

Wethouder Janna Booij

(klik hier voor foto op groot formaat)

Tel: 0592 – 366513 (werk)
Email: J.Booij@assen.nl

Portefeuille

• Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
• Stadsvernieuwing
• Monumentenzorg
• Groen, grijs en openbare werken
• Recreatie en toerisme
• Sport
• Gebiedsgericht/wijkbeleid, Mijn buurt Assen
• Publieke dienstverlening

Nevenfuncties:

  • Kascontrolecommissie VPPG (Ver. Plaatselijk Politieke Groeperingen), onbezoldigd
  • Secretaris / penningmeester Living History Group Middeleeuws Leven, onbezoldigd

Politieke partij: VVD

Wethouder Roald Leemrijse vooraanzicht.

(klik hier voor foto op groot formaat)

Foto 1 Roald Leemrijse (2,28 MB)

Roald Leemrijse

Foto 2 Roald Leemrijse (3,69 MB)

Roald Leemrijse zijaanzicht

Foto 3 Roald Leemrijse (3,66 MB)

Roald Leemrijse vooraanzicht

Foto 4 Roald Leemrijse (3,83 MB)

Roald Leemrijse

Tel: 0592 – 366516 (werk)
Email: R.Leemrijse@assen.nl
 

Portefeuille

• Financiën
• Economische zaken
• Binnenstad
• Werkgelegenheid
• TRZ
• Grondbedrijf en vastgoed
• Evenementen en markten

Nevenfuncties:

  • geen