Wethouders

De raad benoemt de wethouders voor een periode van vier jaar. De wethouders kunnen uit de raadsleden worden gekozen, maar sinds 2002 mogen wethouders ook van buiten worden benoemd. Als een raadslid tot wethouder wordt benoemd vervalt het raadslidmaatschap.

 

Politieke partij: ChristenUnie

Wethouder Harmke Vlieg

(klik hier voor foto op groot formaat)

Telefoon: 0592 366 515 (werk)
Email: h.vlieg@assen.nl

Portefeuille

 • Jeugd en WMO
 • Maatschappelijke Opvang
 • Verslavingszorg en Beschermd Wonen
 • GGZ, Gezondheid
 • Verkeer en vervoer
 • Regio Groningen - Assen
 • Personeel en Organisatie

Nevenfuncties:

 • Lid van de Regiegroep hereniging GKv en NGK, niet bezoldigd.
 • Vicevoorzitter van de ChristenUnie, niet bezoldigd.

Politieke partij: GroenLinks

(klik hier voor foto op groot formaat)

Tel: 0592 – 366517 (werk)
Email: k.dekker@assen.nl 

Portefeuille

 • Energietransitie en duurzaamheid
 • Wonen/ volkshuisvesting
 • Ruimtelijke ordening
 • Omgevingsvisie
 • Milieu en RUD
 • Gaswinning

Nevenfuncties:

 • geen

Politieke partij: VVD

Tel: 0592 – 366 516
Email: m.pauwels@assen.nl

Portefeuille

 • Economische zaken
 • TRZ
 • Binnenstad en evenementen
 • Promotie
 • Deelnemingen, aandeelhouders
 • Financiën
 • Grondbedrijf en vastgoed
 • aanbesteding en inkoop
 • Drenthe 4.0.

Nevenfuncties

 • Ambassadeur van de Stichting Méér Muziek in de klas, onbezoldigd
 • Raad van Advies Groninger Studentenroeivereniging Gyas, onbezoldigd

Politieke partij: D66

Email: b.bergsma@assen.nl

Portefeuille

 • Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt
 • Sport
 • Recreatie en toerisme
 • Cultuur
 • Groen, grijs en afval (water)
 • Publieke dienstverlening
 • Bestuurlijke en ambtelijke vernieuwing en deregulering.
 • Informatiemanagement, incl. ICT/ digitale overheid en privacy (AVG)

Politieke partij: SP

Email: j.broekema@assen.nl

Portefeuille

 • Welzijn
 • Wijken
 • Overheidsparticipatie
 • Participatiebeleid (incl. minimabeleid, WSW)
 • Antidiscriminatie & minderheden (incl. VN verdrag en sociale inclusie)
 • Inburgering
 • Schuldhulpverlening/ GKB/armoede
 • Preventie