Wethouders

De raad benoemt de wethouders voor een periode van vier jaar. De wethouders kunnen uit de raadsleden worden gekozen, maar sinds 2002 mogen wethouders ook van buiten worden benoemd. Als een raadslid tot wethouder wordt benoemd vervalt het raadslidmaatschap.

 

Politieke partij: Christen Unie

Telefoon: 0592 366 515 (werk)
e-mail: h.vlieg@assen.nl

wethouder Harmke Vlieg

Wijken

 • Noorderpark
 • Pittelo

Portefeuille

 • Coördinerend wethouder FlorijnAs
 • FlorijnAs (voorzitter stuurgroep)
 • Jeugd en gezin
 • Maatschappelijke opvang
 • Milieubeleid / afvalbeheer - duurzaamheid
 • Regiovisie
 • Verkeer en vervoer
 • Verslavingszorg
 • Volksgezondheid

Nevenfuncties:

 • Lid van de Regiegroep hereniging GKv en NGK, niet bezoldigd.

 

Politieke partij: D66

Telefoon: 0592 – 366516 (werk)
e-mail: a.kleinedeters@assen.nl

Anry Kleine Deters

Wijken

 • Kloosterveen
 • Marsdijk

Portefeuille

 • Coördinerend wethouder bestuurlijke en ambtelijke vernieuwing
 • Coördinerend wethouder Regionale samenwerking
 • Cultuur / De Nieuwe Kolk
 • Deregulering
 • Economische zaken, industrie, MKB / innovatie
 • ICT / digitale overheid
 • Onderwijs, inclusief kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
 • Personeel en organisatie /ook ambtelijke huisvesting
 • Promotie algemeen / citymarketing
 • Publieke dienstverlening
 • Stuurgroep Binnenstad (voorzitter)

Nevenfunctie

 • Lid Raad van Toezicht St. Monumentenwacht Noord en Oost NL – onbezoldigd
 • Lid Raad van Toezicht Monumentenadvies Noord BV – onbezoldigd
 • Voorzitter bestuur D66 afdeling Zuidoost Drenthe - onbezoldigd

Anry ontvangt wel een onkostenvergoeding.

Politieke partij: Stadspartij Plop

Telefoon: 0592 366 513 (werk)
E-mail: r.wiersema@assen.nl

wethouder Ruud Wiersema

Wijken

 • Lariks
 • Assen Oost

Portefeuille

 • Antidiscriminatie
 • Coördinatie Wmo / individuele verstrekkingen
 • Evenementen
 • Groen en grijs / openbare werken
 • Markten / kermissen
 • Monumentenzorg
 • Recreatie en Toerisme
 • Stadsvernieuwing
 • Vastgoed
 • Welzijn / sociaal werk / maatschappelijk werk

Nevenfunctie

 • n.v.t.

 

Politieke partij: PvdA

Telefoon: 0592 366 517 (werk)
E-mail: a.smit@assen.nl

Wethouder Albert Smit

Wijken

 • Peelo
 • Assen West (Westerpark en Baggelhuizen)

Portefeuille

 • Financiën / belastingen
 • Gebiedsgericht werken, wijkbeleid
 • Grondzaken / Grondbedrijf
 • Internationale betrekkingen
 • Minimabeleid
 • Participatiewet en WSW, werk en inkomen
 • Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
 • Schuldhulpverlening
 • Sport
 • Werkgelegenheid
 • Wonen

Nevenfuncties

 • Lid Commissie van Beroep KNVB, niet bezoldigd
 • Lid Bestuur GOA, niet bezoldigd