Wethouders

De raad benoemt de wethouders voor een periode van vier jaar. De wethouders kunnen uit de raadsleden worden gekozen, maar sinds 2002 mogen wethouders ook van buiten worden benoemd. Als een raadslid tot wethouder wordt benoemd vervalt het raadslidmaatschap.

Politieke partij: ChristenUnie

(klik hier voor foto op groot formaat)

Telefoon: 0592 366 515 (werk)
Email: h.vlieg@assen.nl

Portefeuille

 • Jeugd en WMO
 • Maatschappelijke Opvang, verslavingszorg en Beschermd Wonen
 • GGZ, Gezondheid
 • Verkeer en vervoer
 • RGA
 • Personeel en Organisatie

Nevenfuncties:

 • Lid van de Regiegroep hereniging GKv en NGK, niet bezoldigd.

Politieke partij: GroenLinks

(klik hier voor foto op groot formaat)

Tel: 0592 – 366517 (werk)
Email: k.dekker@assen.nl 

Portefeuille

 • Energietransitie
 • Wonen/volkshuisvesting
 • Ruimtelijke ordening
 • Omgevingsvisie
 • RUD, milieu, TT-circuit

Nevenfuncties:

 • geen

Politieke partij: VVD

Tel: 0592 – 366 516
Email: m.pauwels@assen.nl

Portefeuille

 • Economische zaken
 • TRZ
 • Binnenstad
 • Evenementen
 • Promotie, Lobby/Assen in de netwerken
 • Financiën
 • Grondbedrijf en vastgoed
 • Drenthe 4.0.

Nevenfuncties

 • Ambassadeur van de Stichting Méér Muziek in de klas, onbezoldigd
 • Raad van Advies Groninger Studentenroeivereniging Gyas, onbezoldigd

Politieke partij: D66

Email: b.bergsma@assen.nl

Portefeuille

 • Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt
 • Sport
 • Recreatie en toerisme
 • Cultuur
 • Groen, grijs en afval
 • Publieke dienstverlening
 • Bestuurlijke en ambtelijke vernieuwing, deregulering.
 • Informatiemanagement, incl. ICT/ digitale overheid en privacy (AVG)

 

Politieke partij: SP

Email: j.broekema@assen.nl

Portefeuille

 • Welzijn, wijkgericht werken
 • Overheidsparticipatie
 • Participatiebeleid (incl. minimabeleid, WSW)
 • Antidiscriminatie & minderheden (incl. VN verdrag en sociale inclusie)
 • Inburgering
 • Schuldhulpverlening/ GKB/armoede, preventie