Kinderraad

Assen krijgt een kinderraad en burgmeester

In Assen willen we kinderen meer betrekken bij de politiek . De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten om dit onder andere te doen door middel van het instellen van een kinderraad met kinderburgemeester voor Assen. 

Burgmeester Marco Out roept leerlingen op om mee te doen:

Aanpakken van lokale problemen

Kinderen uit groep 8 van het basisonderwijs nemen een heel schooljaar zitting in de kinderraad. Zo maken ze kennis met begrippen als: gemeenteraad, participatie, democratie en burgerschap. Ook wordt de kinderraad gevraagd om te helpen bij het aanpakken van lokale problemen. De kinderraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college en de gemeenteraad. Daarnaast zou het leuk zijn als de kinderen actief hun klasgenoten informeren over de thema’s en begrippen die ze leren als kinderraadslid.

Vorming kinderraad

We zoeken 34 kinderen die op dit moment in groep 7 zitten. De kinderraad bestaat straks uit 33 kinderraadsleden en 1 kinderburgemeester. Net zoveel als de ‘volwassen’ gemeenteraad. De raad wordt samengesteld met kinderen van alle basisscholen in Assen. In tegenstelling tot de ‘volwassen’ gemeenteraad, kunnen de 34 leden van de kinderraad hun zetel niet via een verkiezing bemachtigen. De scholen wijzen zelf één vertegenwoordiger aan. De kinderraad wordt dus voor de zomer gevormd in groep 7 en ze starten als groep 8-ers in het schooljaar 2019-2020. De installatie van de kinderraad is op donderdag 12 september 2019. 

De kinderburgemeester

Uit de 34 leden van de kinderraad wordt eind september één kinderburgemeester gekozen. Deze zit de vergaderingen van de kinderraad voor. Daarnaast vergezelt de kinderburgemeester burgemeester Marco Out bij een aantal activiteiten.

Doel kinderraad

Naast het kennismaken met de gemeenteraad, participatie, democratie en burgerschap, heeft de kinderraad als doel om daadwerkelijk tot beleid te komen. Dit gebeurt aan de hand van vergaderingen. In deze vergaderingen wordt inhoudelijk over verschillende actuele onderwerpen gesproken. Zo kan de ‘volwassen’ gemeenteraad met een probleem komen en vraagt aan de kinderraad om met een oplossing voor dit probleem te komen. Daarnaast kan de kinderraad zelf onderwerpen aandragen die ze op de agenda van de gemeenteraad willen hebben of een ongevraagd advies geven over een actuele ontwikkeling die kinderen aangaat.

Meer informatie

Alles scholen in Assen hebben een brief met informatie gekregen. Hieronder kunt u meer praktische informatie lezen over de rol van de school, de kinderraad/kinderburgemeester en de ondersteuning door Vaart Welzijn:

PDFAchtergrondinformatie kinderraad en kinderburgemeester (pdf - 84kB)

Social Media

Wilt u alles volgen over de kinderraad en de kinderburgemeester? Dat kan onder andere via social media (Facebook en Instagram): @kinderraad-assen en @kinderburgemeester-assen