Kinderraad Assen

In Assen willen we kinderen meer betrekken bij de politiek. De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten om dit onder andere te doen door middel van het instellen van een kinderraad met kinderburgemeester voor Assen. Op donderdag 12 september is de kinderraad 2019-2020 geïnstalleerd. In de kinderraad zitten 31 kinderraadsleden. In oktober wordt uit de groep van kinderraadsleden een kinderburgemeester gekozen. Daarna kan de kinderraad echt aan de slag.

 

Aanpakken van lokale problemen

Kinderen uit groep 8 van het basisonderwijs nemen een heel schooljaar zitting in de kinderraad. Zo maken ze kennis met begrippen als: gemeenteraad, participatie, democratie en burgerschap. Ook wordt de kinderraad gevraagd om te helpen bij het aanpakken van lokale problemen. De kinderraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college en de gemeenteraad. Daarnaast zou het leuk zijn als de kinderen actief hun klasgenoten informeren over de thema’s en begrippen die ze leren als kinderraadslid.

Vorming kinderraad

Elk jaar proberen we 34 kinderen enthousiast te maken uit groep 7 die deel willen nemen aan de kinderraad. De kinderraad bestaat idealiter uit 33 kinderraadsleden en 1 kinderburgemeester. Net zoveel als de ‘volwassen’ gemeenteraad. De raad wordt samengesteld met kinderen van alle basisscholen in Assen. In tegenstelling tot de ‘volwassen’ gemeenteraad, kunnen de 34 leden van de kinderraad hun zetel niet via een verkiezing bemachtigen. De scholen wijzen zelf één vertegenwoordiger aan. De kinderraad wordt dus voor de zomer gevormd in groep 7 en ze starten als groep 8-ers in het nieuwe schooljaar.

De kinderburgemeester

Uit de leden van de kinderraad wordt begin oktober één kinderburgemeester gekozen. Deze zit de vergaderingen van de kinderraad voor. Daarnaast vergezelt de kinderburgemeester burgemeester Marco Out bij een aantal activiteiten.

Doel kinderraad

Naast het kennismaken met de gemeenteraad, participatie, democratie en burgerschap, heeft de kinderraad als doel om daadwerkelijk tot beleid te komen. Dit gebeurt aan de hand van vergaderingen. In deze vergaderingen wordt inhoudelijk over verschillende actuele onderwerpen gesproken. Zo kan de ‘volwassen’ gemeenteraad met een probleem komen en vraagt aan de kinderraad om met een oplossing voor dit probleem te komen. Daarnaast kan de kinderraad zelf onderwerpen aandragen die ze op de agenda van de gemeenteraad willen hebben of een ongevraagd advies geven over een actuele ontwikkeling die kinderen aangaat.

Meer informatie

Om de scholen te informeren, kregen alle scholen in Assen in een brief met informatie. Hieronder kunt u meer praktische informatie lezen over de rol van de school, de kinderraad/ kinderburgemeester en de ondersteuning door Vaart Welzijn:

Wilt u alles volgen over de kinderraad en de kinderburgemeester? Dat kan onder andere via social media (Facebook en Instagram): @kinderraad-assen en @kinderburgemeester-assen