Servicenormen

Regelmatig heeft u de gemeente nodig. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van vergunningen, reisdocumenten, maatschappelijke ondersteuning of overige dienstverlening.  De gemeente Assen streeft ernaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Wij vinden het belangrijk dat u weet wat u van ons kunt verwachten. Daarom hebben wij onderzoek gedaan onder onze klanten om erachter te komen waar u het meeste waarde aan hecht in contact met ons. De waarden: klantgerichte houding en gedrag, duidelijkheid, en betrouwbaarheid waren de belangrijkste. Uit deze waarden hebben wij vijf beloftes geformuleerd die het waardebod van de gemeente Assen vormen:

  1. Wij behandelen u met respect
  2. Wij werken oplossingsgericht
  3. Wij gebruiken begrijpelijke taal
  4. Wij maken voor u het proces inzichtelijk
  5. Wij komen onze afspraken na.

We hanteren dit waardebod bij alle momenten waarop u contact met ons heeft. Of dit nu de telefoon, balie, website, post of e-mail is. Regelmatig laten we metingen uitvoeren om te kijken hoe we scoren op ons waardebod.

Tenslotte, u mag ons erop aanspreken! Doen we iets niet goed? Laat het ons weten.

Website en e-mail

Op onze gemeentelijke website www.assen.nl vindt u de door u gezochte beschikbare informatie in maximaal vijf muisklikken. Deze informatie is actueel en goed te begrijpen.

Wij beantwoorden uw algemene vragen via info@assen.nl binnen twee werkdagen. Op meer inhoudelijke vragen krijgt u binnen vijf werkdagen antwoord.

Telefoon

Als u ons algemene telefoonnummer 14 0592 tijdens de openingsuren belt krijgt u binnen 20 seconden een medewerker aan de lijn. Wij garanderen dit voor het merendeel (80%) van alle binnenkomende gesprekken.

Het merendeel (80%) van al uw telefonische vragen via het algemene telefoonnummer 14 0592 beantwoorden wij direct, zonder doorverbinden. Bij specialistische vragen wordt u meteen doorverbonden met de juiste afdeling.

Brief

Wij beantwoorden uw brief zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zes weken. Als we uw brief niet binnen vijf dagen kunnen beantwoorden ontvangt u een ontvangstbevestiging. Is beantwoording binnen zes weken niet mogelijk dan ontvangt u een tussenbericht met een motivatie waarom de afhandeling meer tijd in beslag neemt.

Op afspraak

Bij ons hoeft u niet te wachten als u een afspraak maakt voor onze dienstverlening. ’s Middags en op donderdagavond kunt u bij ons op afspraak terecht. Voor de afspraak is het wel van belang dat u op het afgesproken tijdstip aanwezig bent. ’s Ochtends kunt u zonder afspraak worden geholpen.

Vrije inloop

Bij uw bezoek (zonder afspraak) aan het Stadhuis helpen wij u zo snel mogelijk. Van onze bezoekers hoeft het merendeel (90%) niet langer dan 15 minuten te wachten.

Meldpunt Openbare Ruimte

Het Meldpunt Openbare Ruimte van de gemeente Assen is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar voor al uw meldingen over de openbare ruimte van Assen. Dat kan per telefoon (0592-366166 of 14 0592), mail (meldpunt@assen.nl) of via de website www.assen.nl. Na ontvangst van uw melding laten wij direct weten wat er met uw melding gebeurt. Heeft u een melding waarbij de veiligheid in het geding is en u meldt deze via 14 0592 dan komen wij direct in actie om de veiligheid weer te garanderen.

Afvalinzameling

In Assen scheiden we huishoudelijk afval. De inzameling voeren we uit volgens de gemeentelijke afvalkalender. Valt de inzameldag op een feestdag, dan wordt uw afval op de zaterdag daarna ingezameld en als er iets mis gaat met de normale inzameling, dan corrigeren we dat dezelfde week.

Gladheidbestrijding

In de maanden november tot en met maart bewaken wij 24 uur per dag 7 dagen per week de wegen en paden die opgenomen zijn in het Gladheidbestrijdingsplan. Als er gladheid dreigt rukken we uit om te strooien, nog voordat het glad wordt.

Omgevingsvergunning

Wij bieden u altijd aan om verschillende aanpassingen aan uw (woon)omgeving,  zoals bouwen, slopen en kappen van  groen, in één keer af te handelen. Wij nemen dan binnen 8 weken een gecombineerd besluit. Alleen als er wettelijk andere besluitvorming nodig is (bijvoorbeeld in geval van zes weken ter inzage legging), neemt de afhandeling meer tijd in beslag. Ons besluit ontvangt u dan binnen maximaal 26 weken.

Evenementenvergunning

Op onze website www.assen.nl staan de standaardtermijnen die we hanteren bij het verlenen van een evenementenvergunning. Drank- en horecavergunning. Over uw aanvraag voor een drank- en horecavergunning nemen wij binnen twee weken een voorlopige beslissing. Binnen 12 weken ontvangt u onze definitieve beslissing.

Reisdocumenten

Vijf werkdagen na aanvraag van uw paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart kunt u dit reisdocument bij ons afhalen. Hiervoor hebben we een compleet door u ingevulde aanvraag nodig die aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Verhuismelding

Binnen vijf werkdagen na melding van uw verhuizing of na uw opgegeven verhuisdatum registreren wij deze gegevens in onze administratie. Ze zijn dan meteen beschikbaar voor de diverse instanties. Dit doen wij als het een verhuizing binnen Assen, of vanuit Nederland naar Assen betreft. Hiervoor hebben wij een volledig door u ingevuld en ondertekend aanvraagformulier nodig met kopieën van de benodigde legitimatiebewijzen en met eventuele toestemmingen.

Wmo-voorziening

Als u een aanvraag doet voor een Wmo-voorziening,nemen wij binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u op om uw aanvraag door te spreken.

Uw aanvraag voor een Wmo-voorziening is onze zorg. Wij zorgen er voor dat u bij de behandeling van uw aanvraag en al uw vervolgvragen terecht kunt bij een vast contactpersoon binnen de gemeente.

De gemeente Assen wijst u de weg naar zorg, hulp en financiële regelingen. Wij doen daarom mee aan www.regelhulp.nl. Wij zorgen er voor dat onze informatie actueel en begrijpelijk is. U kunt Regelhulp gebruiken voor het vinden en aanvragen van voorzieningen die passen bij uw situatie. U vindt Regelhulp op www.regelhulp.nl. Via regelhulp kunt u contact leggen met de juiste organisatie.

Tevredenheid

U krijgt altijd gelegenheid om aan te geven of uw vraag, aanvraag of verzoek naar tevredenheid is beantwoord of is afgehandeld. Zo niet, dan regelen wij desgewenst een afspraak met een specialist.

Klacht

Indien nodig wordt er contact opgenomen met de klager. Het streven is om de klacht zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 6 weken af te handelen. Mocht dit niet lukken dan kan de termijn met 4 weken verdaagd worden. Verder wordt de klacht conform hoofdstuk 9 van de Algemene Wet Bestuursrecht afgehandeld.

Vergoeding bij te laat beslissen

De gemeente Assen streeft er naar om op tijd te beslissen op uw aanvragen of bezwaren. Helaas lukt dat niet altijd. Bij te late beslissingen op aanvragen en bezwaarschriften vergoeden wij u het ongemak. Wettelijk heeft u recht op een vergoeding tot een maximum van € 1260,--.