Verkiezingen

Geef uw verhuizing voor 1 februari door!

Op maandag 1 februari worden alle adressen in Nederland als het ware ‘bevroren’. Op het adres waar u op die datum staat ingeschreven, wordt uw stempas bezorgd. Is dat op uw oude adres, dan moet u er zelf voor zorgen dat u de stempas ophaalt of doorgestuurd krijgt. U krijgt uw stempas uiterlijk 3 maart in de brievenbus.

Briefstemmen

Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen dit jaar ook per brief hun stem uitbrengen. Komt u in aanmerking voor briefstemmen, dan krijgt u twee keer post. Bij de eerste brief ontvangt u de stempluspas en gezondheidscheck. Bij de tweede brief ontvangt u het briefstembiljet, de uitleg over het briefstemmen, de envelop voor het briefstembiljet en de retourenvelop (uiterlijk 11 maart). Vanaf woensdag 10 maart is er een aantal afgiftepunten beschikbaar waarop kiezers hun briefstem kunnen afgeven. Deze locaties worden nog bekend gemaakt.

Vroegstemmen

Om de drukte te spreiden, zijn op maandag 15 en dinsdag 16 maart een beperkt aantal stemlokalen open om eerder stemmen mogelijk te maken. Dit is voornamelijk bedoeld voor kiezers die zelf vinden dat ze een kwetsbare gezondheid hebben en liever de drukte op woensdag vermijden. Maar uiteraard mag iedereen die dat wil hiervan gebruik maken. Welke stembureaus dit zijn, wordt nog bekend gemaakt.

Aanvragen kiezerspas

Wilt u graag in een andere gemeente dan Assen stemmen, dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Hiermee kunt u in elke gemeente in Nederland stemmen. U kunt dit schriftelijk en mondeling aanvragen tot en met vrijdag 12 maart 17.00 uur. Meer informatie over hoe u dat doet, vindt u op https://www.assen.nl/producten/stemmen-in-andere-gemeente-voor-verkiezingen

Aanvragen vervangende stempas

Bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u een vervangende stempas of stempluspas aanvragen bij de gemeente. Dit kan schriftelijk of mondeling. De gemeente moet uw schriftelijke aanvraag uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 hebben ontvangen. U kunt ook langskomen bij de gemeente om een nieuwe stempas aan te vragen. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 12 maart 17:00 uur. Bij de aanvraag moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs laten zien. Alles over het aanvragen van een vervangende stempas leest u op onze website: https://www.assen.nl/producten/stempas-voor-verkiezingen-aanvragen

Ondersteuningsverklaring Tweede Kamerverkiezing

Nieuwe partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezing hebben per kieskring minimaal 30 ondersteuningsverklaringen nodig. Het afleggen van een ondersteuningsverklaring voor een nieuwe politieke groepering kan van 4 januari tot en met 1 februari bij de balie van het Stadhuis. In verband met de coronamaatregelen vragen wij u dit bij voorkeur op afspraak te doen. U kunt hiervoor bellen met 140592. Lukt het niet om op afspraak langs te komen dan kan dit binnen de reguliere openingstijden ook zonder afspraak.

Verkiezingsborden

De gemeente Assen kiest er vanaf de Tweede Kamer verkiezingen van 2021 voor om volledig geprinte verkiezingsborden te plaatsen in de stad. De afgelopen jaren konden politieke partijen in aanloop naar de verkiezingen altijd zelf posters plakken op houten aanplakborden. Dat hoeft vanaf nu niet meer. De gemeente kiest voor een duurzamer alternatief. 

Verspreid over de stad komen nu borden te staan met grote geprinte posters met daarop alle verkiezingsposters van de politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Deze borden zijn goed tegen weersinvloeden bestand. Vanaf 2022 kiezen we zelfs voor een volledig digitaal bord. De borden komen op de onderstaande locaties te staan. 

 1. Kloosterveen Zuiderpoort - Kloostersingel
 2. Kloosterveen Noorderpoort - Vestesingel
 3. Pittelo Europaweg West - Maaastraat
 4. Lariks Groen van Prinsterenlaan - Europaweg Noord
 5. Noorderpark Paganinilaan - Mozartplaats
 6. Marsdijk Beemdpad - Kleuvenstee
 7. Peelo Walakker t.h.v. parkeerplaatst winkelcentrum
 8. Assen oost Rolderhoofdweg t.h.v. aansluiting Amelte
 9. Assen oost Rolderhoofdweg t.h.v.Rembrandlaan
 10. Centrum overcingellaan t.h.v. Pelikaanstraat
 11. Assen Zuid graswijk - Schepersmaat
 12. Loon Gasterenweg
 13. Witten Witterhaar t.h.v. Wittergoorn
 14. Ubbena Assserstraat - Zeijerstroeten
 15. Ter ard Zeijerweg, bebouwde komgrens aan de zijde van Asssen