Verkiezingen

Hoofdstembureau kieskring 3 (Assen) voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer

Betreft uitslagen van Assen en Drenthe.

Tellingen gemeente Assen

De processen-verbaal  van elk van de  stembureaus in Assen liggen ter inzage bij het team Burgerzaken van de gemeente Assen. Dit geldt ook voor het proces-verbaal N11 waarin de  totaaltelling van de gemeente Assen is opgenomen.
De terinzagelegging duurt tot het moment dat de Tweede Kamer heeft besloten over de toelating  van de nieuwe leden. Dit zal vermoedelijk op 22 maart a.s. zijn.

Totaaltelling kieskring 3, Drenthe

De totaaltelling van de gehele kieskring (Drenthe) is opgenomen in het proces verbaal O3.
Deze kunt u hieronder inzien:

PDF-pictogramUitkomst Tweede Kamer verkiezing 2017 kieskring Assen (pdf - 229 kB)