Verkiezingen Provinciale Staten

Per brief stemmen vanuit het buitenland is bij deze verkiezingen niet mogelijk. Een kiezer die tijdelijk in het buitenland verblijft, kan bij deze verkiezingen alleen bij volmacht zijn of haar stem uitbrengen.

Formaat posters A3

Omdat we plek willen bieden aan de partijen voor Provinciale Staten, maar ook aan de partijen voor de 3 verschillende waterschappen waar we in Assen mee te maken hebben, willen we u vragen A3 posters te gebruiken.

Locaties:

1. Kloosterveen Zuiderpoort - Kloostersingel
2. Kloosterveen Noorderpoort - Vestesingel
3. Pittelo Europaweg West - Maasstraat
4. Lariks Groen van Prinstererlaan - Europaweg Noord
5. Noorderpark Paganinilaan - Mozartplaats
6. Marsdijk Beemdpad - Kleuvenstee
7. Peelo Walakker thv parkeerplaats winkelcentrum
8. Assen Oost Rolderhoofdweg t.h.v. aansluiting Amelte
9. Assen Oost Rolderhoofdweg t.h.v. Rembrandlaan
10. Centrum Overcingellaan t.h.v. Pelikaanstraat
11. Assen Zuid Graswijk - Schepersmaat
12. Loon Gasterenseweg
13. Witten Witterhaar t.h.v. Wittergoorn
14. Ubbena Asserstraat - Zeijerstroeten
15. Ter Aard Zeijerweg, bebouwde komgrens aan de zijde van Assen

Naast de tijdelijke verkiezingsborden zijn er ook een aantal vaste openbare wildplakborden en -zuilen:

1. Walakker: winkelcentrum Peelo;
2. Troelstralaan: Einsteinlaan;
3. Maasstraat: Scheldestraat;
4. Nobellaan: t.o. flat
5. Maria in Campislaan: Beek
6. Mahatma Ghandiweg: Borgstee
7. Thorbeckelaan: nabij de Timp
8. Assen Oost Vredeveldselaan - Brunelstraat
9. Hoofdlaan: De Wouden
10. Torenlaan: Kerkplein (Plakzuilen in het centrum)

PDFRegels voor plakken verkiezingsposters gemeente Assen 2019 (pdf - 173 kB)

Hierbij een overzicht van alle stemlokalen in Assen.

 

 • Stadhuis, Noordersingel 33
 • Anholt, Paul Krügerstraat 1
 • De Boshof, Beilerstraat 38
 • De Slingeborgh, Slinge 1
 • De Wijde Blik, Van Heuven Goedhartlaan 4
 • Rode Kruisgebouw, Delft 73
 • Maria in Campisschool, Echtenstraat 1
 • De Componist, Paganinilaan 15
 • SBO De Boei, Wethouder Bergerweg 2 A
 • Peelerhof, Walakker 1
 • De Veldkei, Veenwalweg 5
 • t Markehuus, Scharmbarg 35
 • Korfbal- en tennisvereniging AVO, M.L. Kingweg 6
 • De Dissel, Kleuvenstee 2-4
 • Sportcomplex Marsdiek, Peeloërweg 3
 • Fitland Assen, Nijverheidsweg 1
 • Sportpark Asser Boys, Lonerstraat 100 A
 • De Schulp, Buizerdstraat 10
 • De Vijverhof, Vredeveldseweg 75
 • Buurthuis de Zonnereep, Zonnedauwstraat 14
 • Het Schakelveld, Witterhoofdweg 1 A
 • De Valkenhof, Debussylaan 2
 • MFA Kloosterveste, Vesteplein 5
 • Het Lichtpunt, Boomgaard 7
 • Provincie Drenthe, Westerbrink 1
 • Sporthal De Timp, Thorbeckelaan 2
 • Vrijeschool De Es, Tuinstraat 1
 • OBS De Marskramer, Kleuvenstee 1
 • MFA Pittelo, Amstelstraat 14
 • De Nieuwe Kolk, Weiersstraat 1
 • Wilhelmina Ziekenhuis, Europaweg-Zuid 1
 • Dr. Nassau College, locatie Quintus, Mr. Groen van Prinstererlaan 98
 • De Deel, Gooiland 7
 • Fc Assen, Hoogspanningsweg 6

Stemmen in de mobiele stembus

Daarnaast kunt u uw stem uitbrengen in de mobiele stembus. Deze bus stopt op drie locaties in Assen: het station, het Drenthe College en het Koopmansplein. In de bus kunnen inwoners stemmen voor de Provinciale Staten en voor de Waterschapverkiezingen. Er kan gestemd worden voor alle drie de Waterschappen die in Assen actief zijn.
Bekijk hieronder waar de stembus langs komt en hoe laat.

Tijd en locatie

 • 7.00 – 9.00 uur: Station Assen
 • 9.30 – 13.30 uur: Drenthe College, locatie Anne de Vriesstraat
 • 14.00 – 16.30 uur: Koopmansplein
 • 17.00 – 19.00 uur: Station Assen

PDFStemmen bij volmacht provinciale staten (125kB).pdf

PDFStemmen met een kiezerspas (82kB).pdf

PDFVervangende stempas aanvragen (71kB).pdf

Gemeentelijk stembureau

De voorzitter van het gemeentelijk stembureau voor de op woensdag 20 maart 2019 gehouden verkiezing van de leden van de Provinciale Staten en Waterschappen maakt bekend, dat op donderdag 21 maart 2018 op een nader te bepalen tijdstip vanaf 17:00, een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau plaatsvindt, waarin de voorlopige uitslag van de verkiezingen wordt bekendgemaakt op partij- en kandidaatniveau.

Mocht u deze zitting willen bijwonen, dan kunt u zich melden bij de infobalie van het stadhuis.

Plaats: Stadhuis Assen
Datum: donderdag 21 maart 2018

De voorzitter voornoemd,

R.S.  Blaauw

 

Hoofd- en centraal stembureau voor de verkiezing van de Provinciale Staten van Drenthe

Op maandag 25 maart 2019 om 10:00 houdt het hoofdstembureau van Assen en het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten een openbare zitting in de Statenzaal van het Provinciehuis Drenthe.

Eerst stelt het hoofdstembureau de uitslag vast van de stemming in Assen. Aansluitend vindt in de Statenzaal een openbare zitting plaats van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden voor de Provinciale Staten. In deze zitting wordt de uitslag van de Provinciale statenverkiezing 2019 vastgesteld. Daarnaast maakt het centraal stembureau tijdens deze zitting de zetelverdeling en toewijzing van de zetels aan kandidaten bekend.

 

Onherroepelijk geldig verklaarde kandidatenlijsten

Op vrijdag 8 februari om 16:00 uur heeft het centraal stembureau beslist over de geldigheid van de kandidatenlijsten en het handhaven van de daarop vermelde kandidaten en de boven de kandidatenlijsten geplaatste aanduidingen van politieke groeperingen. Aansluitend zijn de geldige kandidatenlijsten genummerd.

PDFNummering kandidatenlijsten (179 kB).pdf

PDFKandidatenlijsten PS 2019 (265 kB).pdf

Het proces-verbaal van de openbare zitting van het centraal stembureau ligt ter inzage in het gemeentehuis van Assen, Noordersingel 33.
Assen, 12 februari 2019
M.L.J. Out,
voorzitter centraal stembureau

 

Als u in Assen woont maar voor de verkiezing van de Provinciale Staten in een andere gemeente in de Provincie Drenthe wilt stemmen, dan kunt u hiervoor een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kunt u voor de verkiezing van de provinciale staten binnen de gehele provincie Drenthe uw stem uitbrengen.

Hoe kunt u een kiezerspas aanvragen?

Schriftelijke aanvraag

Een schriftelijke aanvraag moet uiterlijk op 15 maart 2019 door de gemeente ontvangen zijn. Om de aanvraag in te dienen heeft u nodig:

 • een ingevuld aanvraagformulier voor een kiezerspas. Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden
 • uw stempas (als u die al heeft gekregen)
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs

U stuurt het verzoek op naar:
Gemeente Assen
t.a.v. team Burgerzaken
Postbus 30018
9400 RA Assen

Als u nog geen stempas heeft ontvangen dan kunt u het verzoek ook digitaal sturen aan: publieksbalie@assen.nl

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen, bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie, dan kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te gaan stemmen. Dit kan op twee manieren.

Onderhandse volmacht

Om een machtiging te geven, gebruikt u het gedeelte van de stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. Dit heet een 'onderhandse volmacht'. U en de gemachtigde moeten beiden een handtekening plaatsen. U kunt alleen iemand machtigen die ook in de gemeente Assen woont.

Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs tonen van de volmachtgever. De gemachtigde kan het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op smartphone of tablet tonen. Dit identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. De Rijksoverheid probeert misbruik met kopieën van identiteitsbewijzen tegen te gaan. Mensen die een kopie van hun ID-bewijs maken wordt geadviseerd om het volgende op de kopie te schrijven:

 • dat het een kopie is
 • voor wie of welk product de kopie bedoeld is
 • de datum waarop degene de kopie afgeeft
 • de kiezer streept zijn/haar burgerservicenummer door; in het document, maar ook in de strook nummers onderaan

Schriftelijke volmacht

Met een schriftelijke volmacht kunt u iemand machtigen die namens u kan stemmen. Anders dan bij een onderhandse volmacht hoeft de gemachtigde niet in de gemeente Assen te wonen. Deze persoon moet echter wel in provincie Drenthe wonen. Een schriftelijke volmacht moet uiterlijk op 15 maart 2019 door de gemeente ontvangen zijn. Om de aanvraag in te dienen heeft u nodig:

 • een ingevuld aanvraagformulier voor een volmacht. Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden. Zowel u als de gemachtigde moeten een deel van het formulier invullen
 • uw stempas (als u die al heeft gekregen)
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs