Verkiezingen Waterschap

 

Per brief stemmen vanuit het buitenland is bij deze verkiezingen niet mogelijk. Een kiezer die tijdelijk in het buitenland verblijft, kan bij deze verkiezingen alleen bij volmacht zijn of haar stem uitbrengen.

Formaat posters A3

Omdat we plek willen bieden aan de partijen voor Provinciale Staten, maar ook aan de partijen voor de 3 verschillende waterschappen waar we in Assen mee te maken hebben, willen we u vragen A3 posters te gebruiken.

Locaties:

Wanneer u geen gebruik wilt of kunt maken van  deze gelegenheid willen we aangeven dat vanaf maandag 11 februari de borden op de volgende locaties worden geplaatst;

1. Kloosterveen Zuiderpoort - Kloostersingel
2. Kloosterveen Noorderpoort - Vestesingel
3. Pittelo Europaweg West - Maasstraat
4. Lariks Groen van Prinstererlaan - Europaweg Noord
5. Noorderpark Paganinilaan - Mozartplaats
6. Marsdijk Beemdpad - Kleuvenstee
7. Peelo Walakker thv parkeerplaats winkelcentrum
8. Assen Oost Rolderhoofdweg t.h.v. aansluiting Amelte
9. Assen Oost Rolderhoofdweg t.h.v. Rembrandlaan
10. Centrum Overcingellaan t.h.v. Pelikaanstraat
11. Assen Zuid Graswijk - Schepersmaat
12. Loon Gasterenseweg
13. Witten Witterhaar t.h.v. Wittergoorn
14. Ubbena Asserstraat - Zeijerstroeten
15. Ter Aard Zeijerweg, bebouwde komgrens aan de zijde van Assen

Naast de tijdelijke verkiezingsborden zijn er ook een aantal vaste openbare wildplakborden en -zuilen:

1. Walakker: winkelcentrum Peelo;
2. Troelstralaan: Einsteinlaan;
3. Maasstraat: Scheldestraat;
4. Nobelaan: t.o. flat
5. Maria in Campislaan: Beek
6. Mahatma Ghandiweg: Borgstee
7. Thorbeckelaan: nabij de Timp
8. Assen Oost Vredeveldselaan - Brunelstraat
9. Hoofdlaan: De Wouden
10. Torenlaan: Kerkplein (Plakzuilen in het centrum)

PDFRegels voor plakken verkiezingsposters gemeente Assen 2019 (pdf - 173 kB)

Hierbij een overzicht van alle stemlokalen in Assen. LET OP: U kunt niet voor elk stemlokaal voor elk waterschap stemmen.

Waterschap Hunze en Aa’s

 • Stadhuis, Noordersingel 33
 • Peelerhof, Walakker 1
 • De Boshof, Beilerstraat 38
 • Rode Kruisgebouw, Delft 73
 • Maria in Campisschool, Echtenstraat 1
 • De Componist, Paganinilaan 15
 • SBO de Boei, Wethouder Bergerweg 2 A
 • Anholt, Paul Krügerstraat 1
 • De Veldkei, Veenwalweg 5
 • ’t Markehuus, Scharmbarg 35
 • Korfbal- en tennisvereniging AVO, M.L. Kingweg 6
 • De Dissel, Kleuvenstee 2  4
 • Sportcomplex Marsdiek, Peeloërweg 3
 • Sportpark Asser Boys, Lonerstraat 100 A
 • De Schulp, Buizerdstraat 10
 • De Vijverhof, Vredeveldseweg 75
 • Buurthuis de Zonnereep, Zonnedauwstraat 14
 • Het Schakelveld, Witterhoofdweg 1 A
 • De Valkenhof, Debussylaan 2
 • Provincie Drenthe, Westerbrink 1
 • Sporthal de Timp, Thorbeckelaan 2
 • Vrijeschool de Es, Tuinstraat 1
 • OBS de Marskramer, Kleuvenstee 1
 • MFA Pittelo, Amstelstraat 14
 • De Nieuwe Kolk, Weiersstraat 1
 • Wilhelmina ziekenhuis, Europaweg-Zuid 1
 • Dr. Nassau College, locatie Quintus, mr. Groen van Prinstererlaan 98
 • De Deel, Gooiland 7
 • De Slingeborgh, Slinge 1
 • De Wijde Blik, Van Heuven Goedhartlaan 4
   

Waterschap Drents Overijsselse Delta

 • Stadhuis, Noordersingel 33
 • MFA Kloosterveste, Vesteplein 5
 • FC Assen, de Hoogspanningsweg 6
 • Het Lichtpunt, Boomgaard 7

Waterschap Noorderzijlvest

 • Stadhuis, Noordersingel 33
 • Peelerhof, Walakker 1

Stemmen in de mobiele stembus

Daarnaast kunt u uw stem uitbrengen in de mobiele stembus. Deze bus stopt op drie locaties in Assen: het station, het Drenthe College en het Koopmansplein. In de bus kunnen inwoners stemmen voor de Provinciale Staten en voor de Waterschapverkiezingen. Er kan gestemd worden voor alle drie de Waterschappen die in Assen actief zijn.
Bekijk hieronder waar de stembus langs komt en hoe laat.

Tijd en locatie

 • 7.00 – 9.00 uur: Station Assen
 • 9.30 – 13.30 uur: Drenthe College, locatie Anne de Vriesstraat
 • 14.00 – 16.30 uur: Koopmansplein
 • 17.00 – 19.00 uur: Station Assen

PDFStemmen bij volmacht waterschappen (121kB).pdf

PDFStemmen met een kiezerspas (82kB).pdf

PDFVervangende stempas aanvragen (71kB).pdf

Gemeentelijk stembureau

De voorzitter van het gemeentelijk stembureau voor de op woensdag 20 maart 2019 gehouden verkiezing van de leden van de Provinciale Staten en Waterschappen maakt bekend, dat op donderdag 21 maart 2018 op een nader te bepalen tijdstip vanaf 17:00, een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau plaatsvindt, waarin de voorlopige uitslag van de verkiezingen wordt bekendgemaakt op partij- en kandidaatniveau.

Mocht u deze zitting willen bijwonen, dan kunt u zich melden bij de infobalie van het stadhuis.

Plaats: Stadhuis Assen
Datum: donderdag 21 maart 2018

De voorzitter voornoemd,

R.S.  Blaauw

Onherroepelijk geldig verklaarde kandidatenlijsten

Op vrijdag 8 februari om 16:00 uur heeft het centraal stembureau beslist over de geldigheid van de kandidatenlijsten en het handhaven van de daarop vermelde kandidaten en de boven de kandidatenlijsten geplaatste aanduidingen van politieke groeperingen. Aansluitend zijn de geldige kandidatenlijsten genummerd.

PDFKandidatenlijsten PS 2019 (265 kB).pdf

PDFNummering kandidatenlijsten (179 kB).pdf

Het proces-verbaal van de openbare zitting van het centraal stembureau ligt ter inzage in het gemeentehuis van Assen, Noordersingel 33.
Assen, 12 februari 2019
M.L.J. Out,
voorzitter centraal stembureau

Als u in Assen woont maar voor de verkiezing van het waterschap in een andere gemeente uw stem wilt uitbrengen, dan kunt u hiervoor een kiezerspas aanvragen. U dient er rekening mee te houden dat de gemeente waar u wilt stemmen binnen hetzelfde waterschap moet vallen.

Hoe kunt u een kiezerspas aanvragen?

Schriftelijke aanvraag:
Een schriftelijke aanvraag moet uiterlijk op 15 maart 2019 door de gemeente ontvangen zijn. Om de aanvraag in te dienen heeft u nodig:

 • een ingevuld aanvraagformulier voor een kiezerspas. Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden
 • uw stempas (als u die al heeft gekregen)
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs

U stuurt het verzoek op naar:
Gemeente Assen
t.a.v. team Burgerzaken
Postbus 30018
9400 RA Assen

Als u nog geen stempas heeft ontvangen dan kunt u het verzoek ook digitaal sturen aan: publieksbalie@assen.nl

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen, bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie, dan kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te gaan stemmen. Dit kan op twee manieren.

Onderhandse volmacht

Om een machtiging te geven, gebruikt u het gedeelte van de stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. Dit heet een 'onderhandse volmacht'. U en de gemachtigde moeten beiden een handtekening plaatsen. U kunt alleen iemand machtigen die ook in de gemeente Assen woont en voor hetzelfde waterschap een stempas ontvangen heeft.

Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs tonen van de volmachtgever. De gemachtigde kan het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op smartphone of tablet tonen. Dit identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. De Rijksoverheid probeert misbruik met kopieën van identiteitsbewijzen tegen te gaan. Mensen die een kopie van hun ID-bewijs maken wordt geadviseerd om het volgende op de kopie te schrijven:

 • dat het een kopie is
 • voor wie of welk product de kopie bedoeld is
 • de datum waarop degene de kopie afgeeft
 • de kiezer streept zijn/haar burgerservicenummer door; in het document, maar ook in de strook nummers onderaan

Schriftelijke volmacht

Met een schriftelijke volmacht kunt u iemand machtigen die namens u kan stemmen. Anders dan bij een onderhandse volmacht hoeft de gemachtigde niet in de gemeente Assen te wonen. Deze persoon moet wel een stempas hebben ontvangen voor hetzelfde waterschap. Een schriftelijke volmacht moet uiterlijk op 15 maart 2019 door de gemeente ontvangen zijn. Om de aanvraag in te dienen heeft u nodig:

 • een ingevuld aanvraagformulier voor een volmacht. Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden. Zowel u als de gemachtigde moeten een deel van het formulier invullen
 • uw stempas (als u die al heeft gekregen)
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs