Beweging in Beeld gemeente Assen 2017

Wilt u voordat u de vragenlijst invult de volgende opmerkingen doorlezen? We hopen hiermee eventuele vragen die tijdens het invullen ontstaan, alvast te beantwoorden.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. Bij de meeste vragen treft u een aantal antwoordmogelijkheden aan. U kruist één antwoordhokje aan dat voor u het meest van toepassing is. In enkele gevallen mag u meer dan één antwoord aankruisen, dit staat er dan duidelijk bij.

Omdat u nergens uw naam hoeft in te vullen, weten wij niet welke vragenlijst van u is en dus ook niet welke antwoorden u heeft gegeven. Kortom: uw antwoorden zijn geheel anoniem.

Als u vragen heeft over dit onderzoek zelf, kunt u op werkdagen contact opnemen met Eralt Boers (e.boers@kennispraktijk.nl). Hij voert namens de Gemeente Assen het onderzoek uit.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

De gemeente Assen wenst u veel plezier bij het invullen van de vragenlijst en dankt u alvast hartelijk voor uw medewerking!

Voor de volledigheid: de link is: https://survey.enalyzer.com/?pid=f22b2s2g