Binnensportaanbieders

Bent u huurder of gebruiker van een binnensportaccommodatie? Dan is deze informatie voor u bedoeld.

 • Maak afspraken met de beheerder van uw accommodatie over het gebruik van de accommodatie;
 • stel een corona-coördinator binnen uw sportorganisatie aan (dit kan bv. een gastvrouw/heer of een trainer zijn) waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie (bijv. posters) duidelijk hoe die te bereiken is;
 • zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot sporters en bezoekers of tref daarvoor maatregelen;
 • maak als sportaanbieder met de beheerder afspraken over hygiëne. Zorg dat de gehele sportlocatie goed schoongemaakt wordt na iedere werkdag. Denk hierbij aan toiletruimtes en de overige algemene ruimtes en gangen;
 • zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze na elke trainingsactiviteit/wedstrijd;
 • instrueer ‘trainers/begeleiders’, ‘sporters’, ‘ouders/verzorgers’ en ‘touwschouwers’ volgens het Protocol verantwoord Sporten, te vinden op de website van NOC*NSF;
 • geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijze waarop de regels in de diverse ruimtes van de sportlocatie moet worden uitgevoerd en wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn;
 • sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij(vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
 • indien er een corona besmetting is vastgesteld op je sportclub of sportteam volg dan de checklist corona-geval (deze checklist is binnenkort te vinden op de website van NOC*NSF;
 • zorg dat je aanwezigheidsgegevens kunt overleggen voor eventueel bron- en contactonderzoek. Het advies is om de gegevens minimaal 4 weken te bewaren;
 • voor toeschouwers gelden maximale aantallen. Voor binnensport geldt een max. van 100 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck, en voor meer dan 100 toeschouwers geldt voor iedereen een reservering (registratie) en gezondheidscheck. Overleg hierover met de beheerder van uw accommodatie;
 • controleer of de sportlocatie continue en voldoende wordt geventileerd (géén recirculatie!) en zet indien nodig en mogelijk ramen/deuren open. Volg de richtlijnen van de beheerder/eigenaar van de accommodatie. Het ventilatiesysteem dient minimaal te voldoen aan de richtlijnen van het bouwbesluit. Ga bij twijfel in overleg met de gemeente.