70 bomen worden vervangen door nieuwe bomen

In 2021 worden er circa 70 bomen gekapt. Deze bomen staan verspreid in verschillende wijken.

Het gaat om exemplaren die dood, niet meer veilig of niet meer gezond zijn. Voor deze bomen worden weer nieuwe bomen geplant. Degene die niet op dezelfde plek kunnen worden geplant, worden elders geplant.

Vergunningen

Het zijn bomen die een diameter hebben van 45 cm of meer. Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning is aangevraagd. U kunt de locaties van de bomen vinden op

 

Vragen?

Heeft u vragen? U kunt terecht bij de afdeling Groenbeheer van de gemeente Assen, via het algemene telefoonnummer 14 0592 of via Meldpunt Openbare Ruimte.