Centrumfunctie

Assen heeft een duidelijke centrumfunctie voor de regio. Niet alleen door de diverse commerciële en niet-commerciële voorzieningen, maar ook doordat de stad veel werkgelegenheid biedt aan de eigen inwoners en inwoners van de regio. Als het gaat om de werkgelegenheid zijn met name de dienstensector, de zorg en de overheid sterk vertegenwoordigd in Assen. Wel wordt de economie door veel mensen als te eenzijdig ervaren waardoor er sprake is van een zekere kwetsbaarheid. Ook is er sprake van een aantal grote werkgevers. Zij zorgen voor veel werkgelegenheid maar dit vergroot wel de kwetsbaarheid.