COA krijgt meer tijd om opvang Expohal af te bouwen

09 april 2024
Voorpagina

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) krijgt tot 14 juni 2024 de tijd om de opvang in de Expohal geleidelijk af te bouwen. Dit besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders, nadat het COA er niet in slaagde om alle asielzoekers tegen 1 april 2024 naar een andere locatie van het COA te verplaatsen.

Verantwoordelijkheid

De Expohal fungeert sinds 1 juli 2023 als wachtkamer voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. De huidige overeenkomst liep af op 1 april 2024. Een week voor deze einddatum gaf het COA aan dat ze de opvang in de hal niet op tijd konden beëindigen. Burgemeester Out: “Toen het COA ons informeerde, heeft het college het COA gevraagd wanneer zij denken de opvang in de hal wel te kunnen beëindigen. Gezien de huidige situatie rondom de asielopvang is het lastig voor het COA om nieuwe plekken te vinden. Het college heeft begrip voor deze situatie, maar een verlenging van de opvang in de Expohal is voor het college niet aan de orde. De huidige problemen in de asielopvang zijn mede ontstaan doordat veel andere gemeenten niet of nauwelijks hun verantwoordelijkheid nemen in de huidige opvangcrisis. Hierdoor blijft de druk van de opvang liggen bij gemeenten die wel hun verantwoordelijk hebben genomen.”

Toestemming

Het COA krijgt toestemming van het college om de opvang in de hal stapsgewijs af te bouwen. Uiterlijk 14 juni 2024 moet de hal leeg zijn. De Expohal is eigendom van een particuliere eigenaar en maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van de Toeristische Recreatieve Zone. Het proces voor de omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van de hal loopt, maar de verwachting is dat deze niet voor juni 2024 verleend wordt. Aan de toestemming voor het gebruik van de Expohal tot uiterlijk 14 juni 2024 is een aantal voorwaarden verbonden. Zo verwacht de gemeente dat het COA zich houdt aan het afbouwplan. De opvang in de Expohal is een noodopvang en sober van aard. De mensen worden door het COA voorzien van eten, drinken, toiletartikelen en een slaapplek. Uiteraard is er aandacht voor alle aspecten van veiligheid. Bij de Expohal wordt 24 uur per dag beveiliging ingezet.

Omliggende bedrijven en omwonenden zijn geïnformeerd over dit besluit.