Contracten voor huishoudelijke ondersteuning in Noord en Midden Drenthe zijn rond

22 december 2023
Voorpagina

Samen met gemeenten Aa & Hunze, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo hebben wij per 1 januari nieuwe contracten voor huishoudelijke ondersteuning. Dat is nodig om aan de wettelijke eisen te kunnen blijven voldoen. De contracten zijn, na een inkoopprocedure, afgesloten met 15 partijen, waaronder één nieuwe.

Het uitgangspunt bij de inkoop was voldoende huishoudelijke ondersteuning te blijven bieden aan alle inwoners, die dit zelf niet kunnen uitvoeren of organiseren. En dat die inwoners zo min mogelijk merken van eventuele wijzigingen. Dat is grotendeels gelukt; de meeste inwoners in Noord en Midden Drenthe houden de vaste hulp die ze gewend zijn.

Uitspraak rechter

Alleen met aanbieder Chalcedoonzorg is per 1 januari geen nieuw contract meer gesloten, omdat zij niet voldoet aan de gestelde eisen. Tegen deze afwijzing spande Chalcedoonzorg een kort geding aan, maar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland heeft op 15 december 2023 alle vorderingen van Chalcedoonzorg afgewezen. De rechter stelt de vijf gemeenten in Noord en Midden Drenthe volledig in het gelijk.

Overdracht

De personeelsleden en de cliënten die nu zorg ontvangen van Chalcedoonzorg zijn geïnformeerd. De gemeenten verwachten van Chalcedoonzorg dat zij zorgen voor de juiste overdracht richting de gecontracteerde partijen. Samen met de andere gemeenten blijven we in nauw contact met Chalcedoonzorg om er zeker van te zijn dat alle cliënten na 1 januari goede ondersteuning en zorg ontvangen en blijven ontvangen.

Uitbreiding van uren buiten kantoortijden

Het is voor zorgaanbieders moeilijk om voldoende goed personeel te vinden. De vraag naar huishoudelijke ondersteuning blijft hoog. In het nieuwe contract zijn daarom enkele veranderingen opgenomen die kunnen helpen. Zo zijn er bijvoorbeeld meer tijden mogelijk voor huishoudelijke ondersteuning. Kon dat eerst alleen tijdens kantoortijden, vanaf 1 januari is er ook ruimte tot 20.00 uur op werkdagen én op de zaterdagochtend.

Looptijd contracten

De nieuwe contracten lopen maximaal zes jaar. We hopen met de gecontracteerde partijen de komende jaren huishoudelijke ondersteuning te kunnen bieden aan alle inwoners die dit zelf niet kunnen organiseren.