De warme gastvrijheid van Assen

01 januari 2023
Voorpagina
Burgemeester Out.

Beste Assenaren,

Waren er nou rondom deze Kerst wat meer lichtjes in tuinen en straten? Of vielen de lichtjes die er waren mij dit keer meer op als letterlijke lichtpuntjes, en ja soms toch ook wel als schijnwerpers, in de voor velen zorgelijke (energie)tijd waarin we leven?

Hoe het ook zij, ik geniet van de warmte en de gastvrijheid die deze lichtjes uitstralen. Voor mij ook een symbool voor de warme gastvrijheid van onze stad. Het afgelopen jaar heb ik meer dan eens mogen ervaren dat we een stad zijn waar verbindingen gemakkelijk tot stand komen en waar ook voor mensen van buiten een plek is.

Het mooiste voorbeeld daarvan is natuurlijk de manier waarop we in heel korte tijd in samenwerking met bedrijven, inwoners en ook scholen de opvang van meer dan 500 Oekraïense ontheemden konden organiseren. Ook voor andere vluchtelingen die eigen huis en haard hebben verlaten, zijn we een stad waar we niet in eerste instantie kijken waarom iets niet kan, maar we zoeken samen naar oplossingen en een manier waarop het wel kan.

Vanuit dat perspectief deel ik graag een dubbele ontmoeting met u. Tijdens een werkbezoek aan een wijkcentrum ruim een jaar geleden deed een buurman die er al vele jaren woonde mij over de heg zijn beklag over wat er allemaal niet deugde in zijn buurt en in dat centrum. Het wijkcentrum was er vooral voor zichzelf en de notabelen, vond hij. Net voor deze kerst ontmoette ik dezelfde meneer opnieuw. Nu als zeer gastvrije en blije vrijwilliger in dit wijkcentrum, nu zijn eigen buurthuis. Daar werd ik wel een beetje warm van en dit bracht mij, vrij vertaald naar de Amerikaanse oud-president Kennedy, op deze gedachte: je kunt en mag natuurlijk kijken naar wat de stad voor jou kan doen, maar kijk ook naar wat jij voor de stad kunt doen.

En als het dan nodig is, dan is de gemeente er natuurlijk ook om te helpen. De nieuwe gemeenteraad en wethoudersploeg hebben een stevig extra pakket aan maatregelen gemaakt om inwoners die het nodig hebben te ondersteunen. Ook sportverenigingen, buurtwerk en de culturele sector laten we niet in de kou staan. En daar blijven we in 2023 mee doorgaan, want de zorgen zijn nog niet over. Ook u kunt daarbij warm en gastvrij helpen. Door een buurman die het moeilijk heeft, te wijzen op waar hij mogelijk hulp kan krijgen of door wat informatie voor hem op te vragen of door een alleenwonende buurvrouw eens op de koffie te vragen en zo ook warmte te delen.

Beste Assenaren, als we het hebben over de warme gastvrijheid van onze stad, dan is het TT-festival misschien nog wel het meest Assense voorbeeld. Wat was het geweldig dat we, na twee jaar waarin het niet kon, weer los konden met z’n allen en dat we ook daar heel veel bezoekers van buiten de stad mochten verwelkomen. Dat gaan we het komend jaar zeker weer doen. Ook bij andere evenementen, zoals de grote Van Gogh-tentoonstelling vanaf september in het Drents Museum en bij de start van het EK Wegwielrennen.

Ik hoop vooral ook u weer te ontmoeten. In onze stad, misschien wel bij het uitlaten van pup Doeschka. Zij gaat in ieder geval helpen om mijn voornemen genoeg blijven bewegen in praktijk te brengen!

Ik wens u een heel goed en gezond 2023!

Marco L.J. Out
Burgemeester van Assen

(Deze nieuwsjaarsgroet is voor de jaarwisseling geschreven)