Digitale Opkopers Register

Het Digitale Opkopers Register (DOR) is de digitale variant van het wettelijk verplichte register voor opkopers. In het DOR kunnen eenvoudig en snel opgekochte en verkochte goederen worden geregistreerd. Zodra een goed in het DOR wordt ingevoerd dat als gestolen geregistreerd staat in de database van gestolen goederen, krijgt de politie automatisch bericht. Deze snelle gegevensuitwisseling vergroot de pakkans van helers, inbrekers en veelplegers. Bovendien wordt de kans verkleind dat u gestolen goederen (ver)koopt.

Registratieplicht

Iedereen die bedrijfsmatig in tweedehands goederen wil handelen, moet dit melden bij de gemeente Assen en een register bijhouden. Deze wettelijke verplichting  is terug te vinden in artikel 437 Wetboek van Strafrecht en artikelen 2:67 en 2:68 Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Assen. U kunt aan deze wettelijke verplichting voldoen door gebruik te maken van een papieren register voorzien van een gemeentestempel of door uw registratie bij te houden in het DOR. Het digitale register heeft verschillende voordelen boven het papieren register:

 1. Het DOR is gratis;
 2. U kunt het register online invullen en bewerken via een beveiligde internetsite;
 3. U kunt het DOR onbeperkt gebruiken voor voorraadregistraties en als ondersteuning bij de magazijncontroles;
 4. Het register kan op eenvoudige wijze worden gesorteerd en er kan in het register worden gezocht op soort, merk, type of serienummer;
 5. Als u gebruik maakt van het digitale register, bent u minder tijd kwijt bij registercontroles door gemeente en politie;
 6. Bij de inkoop van een goed kunt u gelijk zien of dit goed als gestolen of vermist staat geregistreerd;
 7. Als na aankoop blijkt dat het aangekochte goed gestolen is en u het slachtoffer bent geworden van heling, kunt u via Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA) de schade verhalen op de dader. Via het DOR kunt u direct aangifte doen van heling en SODA activeren;
 8. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie start in 2017 een wetgevingstraject om opkopers en handelaren in ongeregelde en gebruikte goederen wettelijk te verplichten het Digitaal Opkopers Register te gebruiken voor hun registratieplicht. Vanaf dat moment zal het papieren register niet meer gebruikt mogen worden. Om hier alvast op voorbereid te zijn, raadt de gemeente Assen u aan om direct gebruik te maken van het DOR.

Aanmelden

Vanaf heden kunt u zich online aanmelden als handelaar in het Digitaal Opkopers Loket. Na aanmelding ontvangt u uw inloggegevens. Hiermee kunt u inloggen op https://opkopersregister.stopheling.nl en uw goederen digitaal registreren.
Ook als u nog niet geregistreerd staat als handelaar in tweedehands goederen, kunt u zich aanmelden voor het DOR.

Registratie van goederen

Bij het inkopen van tweedehands goederen moet u de volgende gegevens registreren:

 • Een opeenvolgend volgnummer met betrekking tot het ingekochte goed;
 • De datum van inkoop van het goed;
 • Een omschrijving van het goed, daaronder inbegrepen (voor zover dat mogelijk is) soort, merk en nummer van het goed;
 • De koopprijs of andere voorwaarden van verkrijging van het goed;
 • De naam en het adres van degene van wie het goed is verkregen;
 • Zowel een omschrijving als het nummer van het document waarmee u de identiteit van de aanbieder heeft vastgesteld.

Bij het verkopen van tweedehands goederen moet u de volgende gegevens registreren:

 • Het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed;
 • De datum van verkoop of overdracht van het goed;
 • Een omschrijving van het goed, daaronder inbegrepen (voor zover dat mogelijk is) soort, merk en nummer van het goed;
 • De verkoopprijs of andere voorwaarden voor overdracht van het goed;
 • De naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen.

Als de persoon die u een goed aanbiedt zich niet wil legitimeren, mag u het aangeboden goed niet inkopen. Als opkoper bent u namelijk verplicht om de identiteitsgegevens van de persoon van wie u inkoopt te registreren.

Gestolen goederen

Als u ter goeder trouw een gestolen goed heeft ingekocht, ben u niet strafbaar. Ter goeder trouw betekent dat u bij aankoop niet wist of had kunnen weten dat het aangeboden goed gestolen is.
Als u een goed aangeboden krijgt, dient u vóór aankoop te controleren via het DOR of dit goed als gestolen geregistreerd staat. Als er sprake is van een gestolen goed, mag u het niet kopen. Wel dient u de genoteerde gegevens te bewaren voor de politie. Als pas na aankoop blijkt dat het goed gestolen is, moet u het gestolen goed bewaren tot de politie bij u langs is geweest. De politie neemt zelf contact met u op. Via het DOR kunt u daarnaast aangifte doen en een schadevergoeding aanvragen. Het is ook mogelijk om zelf controleren of u met een gestolen goed te maken heeft. Dit kan op de website van de politie www.stopheling.nl of via de ‘Stop Heling’-app.

De handelaar is verplicht om bij het opkopen van goederen uw gegevens en die van het goed te noteren. Hierbij wordt gevraagd om uw legitimatie. Als de handelaar dit niet doet, is hij/zij strafbaar. Het is dus niet mogelijk om goederen aan een handelaar te verkopen zonder u te legitimeren. Er wordt voorzichtig omgegaan met uw gegevens. Zo zijn uw gegevens alleen door politie, Bijzonder Opsporings Ambtenaren van de gemeente Assen en de handelaar in te zien. Indien uw legitimatiebewijs gekopieerd wordt, kunt u gebruik maken van een ID-cover.