Ontwerp

De doorfietsroute in Assen krijgt een lengte van zo’n 6 km. Het voorlopig ontwerp van de doorfietsroute is besproken met  vele betrokkenen, zoals de bewoners van de Kanaaldijk, de roeivereniging ARC,  eigenaren van de aangrenzende percelen, de visvereniging HvvA, de schaapherder van Marsdijk, het Waterschap Hunze en Aa’s en de bedrijven aan de Dr. A.F. Philipsweg. Ook zijn twee inloopavonden  gehouden voor omwonenden en Assenaren (19 september 2019 en 3 maart 2020).

In het ontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van betrokkenen. Zo hebben we gezocht naar een vervangende uitrenmogelijkheid voor honden, in verband met het wegvallen van het zandpad. Hiervoor is een alternatieve uitlaatronde uitgewerkt. Ook zijn nieuwe, met de auto bereikbare, vissteigers ontworpen aan de noordkant van het Havenkanaal, tussen de Lonerbrug en de Europaweg. De bestaande visvoorzieningen aan het zandpad blijven alleen lopend en fietsend bereikbaar. Ook wordt de huidige trailerhelling bij Lonerbrug verplaatst naar de overkant. Hierdoor ontstaat er meer parkeer- en keerruimte bij de Asser Roeiclub.

De Asser doorfietsroute kent een aantal deelfasen. Iedere fase heeft eigen bijzonderheden. Zo komt er ter hoogte van het Deurzerdiep een nieuwe fietsbrug. En op het deel Havenkade-Europaweg wordt de aanleg straks gecombineerd met het onderhoud en vernieuwing van de damwanden in het Havenkanaal. Bij het Havenkanaal maken schanskorven en een ecologische zone onderdeel uit van de grondkering.

Impressies

Doorfietsroute vanaf het viaduct Europaweg Noord

Blik op de doorfietsroute vanaf het viaduct Europaweg Noord

 

Nieuwe fietsbrug over Deurzerdiep richting Bult van Loon

Nieuwe fietsbrug over Deurzerdiep richting Bult van Loon

Impressie nieuwe fietsbrug Deurzerdiep

Impressie nieuwe fietsbrug Deurzerdiep

Doorfietsroute bij Lonerbrug

 

Doorfietsroute tussen Lonerbrug en Enkeerdbrug

Doorfietsroute tussen Lonerbrug en Enkeerdbrug

 

Impressie van de nieuwe Enkeerdbrug

Impressie van de nieuwe Enkeerdbrug. Deze brug sluit ter hoogte van Mardijk aan op de doorfietsroute. Start aanleg: najaar 2020.

 

Verbetering wandelpad tussen Peeloërweg en Vrieserweg.

Verbetering wandelpad tussen Peeloërweg en Vrieserweg.

 

Ontwerpeisen algemeen

Op de hele doorfietsroute Groningen-Assen wordt het ontwerp op elkaar afgestemd. Het pad is herkenbaar en aantrekkelijk en volgt zoveel mogelijk de landschappelijke lijn van de kanaaloever. Ook wordt de fietsroute aangesloten op het fietsknooppuntensysteem en vormt daarmee een interessante aanvulling op het bestaande recreatieve netwerk langs het Drentsche Aa-gebied. Het pad is breed, comfortabel en heeft geen verkeerslichten. Fietsers krijgen zoveel mogelijk voorrang op de kruispunten. Soms is er sprake van medegebruik van landbouwverkeer of bestemmingsverkeer.

Bekijk ook de provinciale deelstudies op https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegen/doorfietsroute-assen/
 

 

Totaaltekening doorfietsroute, gedeelte Assen