Updates

Aanleg doorfietsroute van start (Update 24 februari 2021)

Aan de Kanaaldijk beginnen op maandag 1 maart a.s. de allereerste werkzaamheden voor de doorfietsroute in Assen. Het gaat om het gedeelte tussen de aansluiting met de Vrieserweg tot aan de Lonerbrug en het gedeelte tussen het Deurzerdiep en het viaduct Europaweg Noord. Het werk wordt uitgevoerd door aannemer Schagen BV. Eerst wordt er een fundering  aangelegd en vanaf april komt de betonverharding. Eind mei is dit eerste deel gereed.
Na de zomer gaat de aanleg verder. Dan volgt het gedeelte rondom de roeiclub Assen bij de ‘Bult van Loon’ en de aanleg van een nieuwe fietsbrug over het Deuzerdiep. Het laatste deel is het gedeelte tot aan de Havenkade. Het Havenkanaal krijgt hier een ecologische oever. We verwachten dat de route in 2022 gereed is. Omwonenden hebben afgelopen week informatie ontvangen over het werk. 
 

1e deel doorfietsroute Assen binnenkort van start (update 1 december 2020)

Vanaf voorjaar 2021 is er steeds meer te zien van de doorfietsroute in Assen. De aanleg begint vanaf de Vrieserweg tot en met het kruispunt met de Lonerbrug. Daarna volgen de fases rondom de roeiclub Assen en het gedeelte Europaweg tot aan de Havenkade. 

Enkeerdbrug

Enkele onderdelen van het project zijn al gestart. Afgelopen periode is onder regie van de provincie Drenthe de fietsstraat gerealiseerd tussen de Taarloosebrug en de Vrieserweg. 
Ook wordt op dit moment gewerkt aan de aanleg van de nieuwe Enkeerdbrug. Deze brug is in februari 2021 gereed. 
Verder zijn na de zomer de nieuwe vissteigers en trailerhelling aangelegd aan de noordkant van het Havenkanaal. Deze nieuwe vissteigers komen in de plaats van de oude steigers aan de Kanaaldijk. Deze oude steigers zijn straks niet meer per auto bereikbaar. 

Bult van Loon en nieuwe fietsbrug

Afgelopen periode heeft de gemeente met de Asser roeiclub de puntjes op de i gezet. Bij het passeren van het clubgebouw laat de fietsroute het Kanaal even ‘los’. Het tracé vervolgt haar route achter het parkeerterrein en het clubgebouw langs en snijdt de bult van Loon om het stijgingspercentage van het fietspad acceptabel te houden. Ook worden bomen bijgeplant langs de route en extra zichtlijnen gecreëerd op de bult. Schuin over het Deurzerdiep komt een nieuwe fietsbrug. 
 

Nieuwe vissteigers Havenkanaal (update 04 augustus 2020)

De huidige vissteigers tussen de Lonerbrug en Vrieserweg zijn na de aanleg van de doorfietsroute niet meer met de auto bereikbaar. Voor officiële viswedstrijden zijn ze niet meer inzetbaar. Daarom komen er nieuwe visvoorzieningen aan de noordzijde van het kanaal. De nieuwe steigers zijn besproken met Hengelvisserijvereniging Assen (HvvA).  De steigers worden aangelegd door De Boer & De Groot, civiele werken uit Harlingen. Ook legt dit bedrijf een nieuwe trailerhelling aan, voor het te water laten van boten. Het werk begint na de bouwvak en duurt ongeveer zes weken. Direct omwonenden zijn hierover geïnformeerd.

Verkeersbesluit fase 1 doorfietsroute (update 30 juni 2020)

In juni heeft het college van burgemeester en wethouders een verkeersbesluit genomen voor het eerste deel van de doorfietsroute.  Dit besluit gaat over het deel van de Vrieserweg tot en met het kruispunt met de Lonerbrug in Assen. Met dit besluit is het mogelijk om dit deel in te richten als doorfietsroute. Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant en Berichten van de Brink van 30 juni en ligt vanaf 30 juni acht weken ter inzage.