Draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Assen (BIZ) start op 2 januari 

28 december 2022
Voorpagina

In november heeft de gemeenteraad de verordening Bedrijven investeringszone Binnenstad Assen (BIZ) vastgesteld. In de BIZ gaan alle ondernemers en vastgoedeigenaren een bijdrage betalen voor de activiteiten van de binnenstadsorganisatie. Voordat de verordening in werking treedt, wordt met een draagvlakmeting gepeild of er voldoende draagvlak is voor de invoering van de BIZ. Op maandag 2 januari start deze meting. Tot 19 januari 12.30 uur kunnen ondernemers en vastgoedeigenaren hun stem uitbrengen. Vlak daarna wordt de uitslag bekend gemaakt. 

De BIZ is een initiatief van Vaart in Assen. Het doel ervan is dat alle ondernemers en vastgoedeigenaren gezamenlijk bijdragen aan de samenwerking en de activiteiten in de binnenstad. Als gemeente innen we de BIZ-bijdrage als een belasting. De opbrengsten worden vervolgens volledig doorgegeven aan Vaart in Assen. Als uit de enquête voldoende draagvlak blijkt, dan treedt de regeling met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 in werking. De BIZ heeft een looptijd van vijf jaar. Kijk voor meer informatie op vaartinassen.nl/biz.