Duivenoverlast centrum sterk verminderd

09 januari 2024
Voorpagina

Om de duivenoverlast in het centrum van Assen tegen te gaan werd in 2022 een duiventil op het dak van het gemeentehuis geplaatst. Door lokduiven in te zetten en een voedverbod in te stellen in het centrum, zou duivenoverlast teruggedrongen moeten worden. Volgens facilitair medewerker Albert Beuving van Werkplein Drentsche Aa (WPDA) is de opzet geslaagd.

Zestig tot honderd duiven 

“Hoewel het aantal dagelijks verschilt, bezoeken zo’n zestig tot honderd duiven per dag de duiventil”, vertelt Beuving, die op het dak van het stadhuis de dieren voert. “Toen we in 2022 begonnen, waren er zo’n acht tot tien duiven. Dit aantal is dus flink opgelopen en daaraan kunnen we zien dat het voeren goed werkt.” Het gevolg is dat er veel minder duiven in de binnenstad zijn. Een evaluatie uit de zomer van 2023 bevestigt dit beeld.

In gesprek 

“De stadsduiven oriënteren zich minder op het Koopmansplein en het Ceresplein. Ze verblijven er met een stabiel, klein groepje van vierentwintig tot dertig duiven”, legt Beuving uit. Maar dit betekent niet dat alle overlast al voorbij is. Vooral op het Ceresplein is ondanks de positieve geluiden nog wel werk aan de winkel. Daar blijven duiven nestelen en hierover willen we met betrokken vastgoedeigenaren nog in gesprek. Toch noemt Beuving het voeren van de dieren vooral ‘dankbaar werk’. “Als ik op dezelfde tijd het dak op kom, fladderen ze al door de lucht. Ze lijken op me te wachten en ik merk dat ze me vertrouwen. Dat is heel mooi.”